150-200 млн. евро за възобновяеми енергийни източници предвижда МИЕТ

Евгени Ангелов

България работи тясно с Европeйската банка за възстановяване и развитие по изработване на програми за финансиране на развитието на възобновяеми енергийнни източници. Държавата си е поставила за цел около 150-200 милиона евро от структурните фондове, предназначени за страната ни, да бъдат вложени в разработване на ВЕИ. Това заяви тази сутрин Евгени Ангелов, зам.-министър на МИЕТ, по време на откриването на конференцията “Възобновяеми енергийни източници – вятърна и слънчева енергия”, организирана от БАС.

Евгени Ангелов

България прие широкомащабен пакет от мерки за енергийна ефективност в синхрон с европейските цели, известни още като “20-20-20”, заяви зам.-министърът. Трите сектора за развитие на алтернативните енергийни източници са електрическа и топлинна енергия, енергия за охлаждане, биогорива.

Националната ни цел е да постигнем 16% дял на алтернативната енергия в общия обем произвеждана енергия до 2020 г. Това включва минимум 10% дял на биогоривата в областта на транспорта.

Няколко са основните предпоставки за развитието на ВЕИ в страната, смята Ангелов. На първо място е осигуряването на законодателство, което да дава сигурност на инвеститорите за реализацията на ВЕИ проекти. Друга мярка е създаването на нови схеми за финансиране. Предпоставките вклюват още постигането на прозрачност на инвестиционните процеси, облекчаване на процедурите за придобиване на лицензи, разрешителни и др., промяна на горивната база в съществуващите инсталации на предприятията, повишаване на инициативността на българските общини за увеличаване на използването на ВЕИ, в това число и използване на ВЕИ в обществения транспорт в градовете.

„Работим активно по 2 насоки – въвеждане на пазарно ориентирани механизми за оползотворяване на ВЕИ и радикална промяна на политиките за енергийна ефективност,” заяви Евгени Ангелов. По думите му, основната цел на страната ни е към 2020 г. единица БВП да се произвежда с два пъти по-малко енергия.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*