Ще правят цифрова карта на ВЕИ у нас

Цифрова карта на възобновяемите енергийни източници в България ще прави Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Тя ще се базира на геоинформационна система и има за цел да картира потенциала, производството и потреблението на възобновяема енергия.

Проектът се финансира по ОПАК, приоритетна ос  III “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”. Информационната система трябва да бъде завършена до средата на 2014 г.

Като за начало проектът предвижда анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към АУЕР в сферата на възобновяемите източници и информационното им обезпечаване. Следва проектиране на системата съобразно всички регламенти, които имат връзка с тази дейност  – законите за ВЕИ, за електронното управление, за достъпа до пространствени данни, европейската директива за пространствени данни INSPIRE.

Изграждането на системата, което ще последва, цели „модерно обслужване на гражданите и бизнеса чрез прилагане на съвременни информационни и комуникационни технологии и осигуряване на оперативна съвместимост.“

Стойността на проекта е 632 677 лева.

От представянето не стана ясно кой ще изгради новата геоинформационна система и дали ще има връзка с други геоинформационни масиви. Не се знае как ще се реши проблемът с липсата на достатъчно цифровизирани данни в немалко от общините в страната. Общи и неясни са и дефинициите за това какво в крайна сметка ще предложи новата информационна система. Според АУЕР, системата ще доведе до „качествено по-високо ниво на обслужване на гражданите и бизнеса с оглед създаването на устойчив икономически растеж и заетост; непосредствен и ефикасен контрол за реализирането на планираните мерки и политики, по-ефективно функциониране; осигуряване на достъп до обществена информация за състоянието на ВЕИ чрез разработването на анализи и класификация на наличната информация и на правила за управление на информацията, изготвяне на процедура за електронно запитване и др.“

От представянето днес стана ясно, че част от проекта предвижда обновяване на сайта на АУЕР. В брошурата на проекта е записано още, че се предвижда „широко участие на гражданското общество и на частния сектор като елемент от механизма за обратна връзка“ и „осигуряване на прозрачност в дейността на АУЕР и засилване на механизмите за контрол върху дейността на агенцията в областта на ВИЕ.“

2 коментара

  1. след дъжд качулка защото тези http://darikfinance.bg/novini/80521#comments ще опънат бълг.данъкоплатци с 6 000 000 000млрд.лв.

    целта на играта беше да си направим нашите централи и сега ще правят “карта“ на ВЕИ ?! – смешниците в смисъл държ.органи отговарящи за това къде бяха преди 2год.

    Хората трябва да разберат ,че ВЕИ се съчитава само с мощности които се пускат за минути – турбини на газ и ВЕЦ ,ПАВЕЦ.

    Управлението на електричеството е много сложно нещо.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*