Нови данни за вредите от замърсяването на въздуха ще затегнат регулациите в ЕС

Продължителното излагане на фини прахови частици (PM 2.5) може да предизвика атеросклероза, неблагоприятни последствия върху раждаемостта и детски болести на дихателната система, според доклад на Световната здравна организация (СЗО), публикуван днес. Документът REVIHAAP – „Преглед на доказателствата относно здравните аспекти на замърсяването на въздуха“ – също така предполага възможна връзка между замърсяването и развитието на нервната система, когнитивната функция и диабета. Допълнително новите данни затвърждават причинно-следствената връзка между PM2.5 и смъртните случаи от сърдечно-съдови и дихателни заболявания. Изследването е проведено по заявка на Европейската комисия в рамките на прегледа на политиката за въздуха в Европейския съюз от 2013.

Air Quality

Комисарят на ЕС по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Политиката на ЕС в областта на въздуха трябва да се основава на най-новите научни данни. Ето защо помолихме  СЗО да направи това изследване. Връзки, което то е констатирало, между замърсяването на въздуха и човешкото здраве, засилват нуждата да упкрепим нашата политика в тази област: това ще има ключов принос към прегледа на политиката за качество на въздуха 2013“.

Над 80% от европейците са изложени на нива на прахови частици (PM) над насоките на СЗО от 2005 г. за качеството на въздуха (AQG). Изразено на статистически език, това означава, че мръсният въздух лишава всеки гражданин от средно 8,6 месеца от живота му.

След прегледа СЗО преглед препоръчва преразглеждане на сега действащите норми за качеството на въздуха. В доклада също така се препоръчват по-нататъшни промени в законодателството на ЕС, тъй като текущата норма за PM2.5 частици в атмосферния въздух според Директивата на ЕС за качеството на въздуха е два пъти по-висока от сегашната препоръка на СЗО.

1 коментар

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*