В ход е подготовката на регионални системи за управление на отпадъци

Общините изпитват трудности от различен характер, вкл. недостатъчно познаване на екологичното законодателството
Средствата от Оперативна програма "Околна среда" за сектор "Отпадъци" на обща стойност 367 милиона евро се фокусират в изграждане на 23 регионални системи за управление на битовите отпадъци.

Експерти на МОСВ провеждат редовни срещи с всяка от общинските администрации в хода на подготовката на проекти за 23-те регионални системи за управление на отпадъците, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

За всеки проект поотделно се идентифицират проблемите, свързани с бъдещото изграждане на регионалните депа за отпадъци, с цел общините да бъдат подпомогнати за всички стъпки и изисквания, за да подготвят качествени проекти, съобщиха от министерството.

С постановление на Министерски съвет от август м.г. средствата от Оперативна програма „Околна среда“ за сектор „Отпадъци“ на обща стойност 367 милиона евро се фокусират в изграждане на 23-те регионални системи за управление на битовите отпадъци.

В процеса на подготовка на проектите общините изпитват трудности от различен характер – недостатъчно познаване на екологичното законодателството, невъзможност да се определи площадка за съоръженията, нежелание на самите общини да си сътрудничат, нереални желания по отношение на съоръженията, които да се включат в регионалните системи и др.

Подготовката на качествен проект изисква съвместни усилия на местната власт, централната администрация и на бизнеса в качеството им на консултанти при изготвяне на проектните предложения, подчертаха от МОСВ.

По време на работните срещи се конкретизират изискванията към всеки проект поотделно и се изясняват етапите в подготовката на проектните предложения. На всяка община се представят подробно допустимите за финансиране дейности, допустимите по програмата разходи, както и начина на кандидатстване и необходимите документи.

В резултат са изпратени първите три покани за кандидатстване към общините Ботевград, Перник и София, като Столична община успя да подготви и подаде своя проект 1 месец преди изтичане на крайния срок за внасянето му в МОСВ.

Предстои изпращането на покани до регион Бургас и регион Видин; най-забавена е подготовката на региони Стара Загора и Пазарджик. Предвижда се срещите с всяка от общините да станат ежемесечни.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*