КЗК спря процедура за енергийна ефективност на 4 училища в Свищов

Комисията за защита на конкуренцията днес спря процедура, свързана с ремонт и повишаване на енергийната ефективност на четири училища в Свищов. Класирането в търга е неправомерно, реши КЗК.

YDB_InsulatedWinCill-300Антимонополният орган отмени решение на зам.-кмета на община Свищов за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни работи, обхващащи комплекс от мащабни мерки в областта на енергийната ефективност в сградите на СОУ „Димитър Благоев”, СОУ „Цветан Радославов”, СОУ „Николай Катранов” и ОУ „Филип Секелариевич” в град Свищов”.

Проучването показа, че оценителната комисия незаконосъобразно е допуснала до класиране офертата на избрания изпълнител Обединение „Строители Свищов 2012”, тъй като техническото предложение на кандидата не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

КЗК установи, че предложеният от участника гаранционен срок от 20 години на строително-монтажните дейности е съобразен с Наредба за въвеждане в експлоатация на строежите и касае само новопостроени сгради, поради което е неотносим към конкретната обществена поръчка и съответно към изискванията на възложителя. Конкурсната комисия е изискала и е приела писмена обосновка за предложения гаранционен срок, което се явява допълнително нарушение на процедурата.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*