Най-мащабният център за данни у нас е и най-екологичен

Иновативни решения, опазващи околната среда, са вградени в най-новия у нас център за данни 3DC, което се явява и най-големият в страната ни. Той е и първият неутрален център за данни в България.

Системата за гасене на пожари в центъра не използва вода, за да не поврежда ценната техника на клиентите. Вместо това се използва газ, който е безвреден както за човешкото здраве, така и за околната среда.

Климатичната система за охлаждане на огромните машини пък използва естествената хладина от околната среда, за да облъхва сървърите със студен въздух.

3DC е първият у нас неутрален център за данни. Това значи, че центърът е независим от други бизнес-организации, които биха могли да влияят върху начина на ползването му.

Съществуващите у нас центрове за данни са изградени най-често от доставчик на интернет услуги или друга ИТ организация. Подобни центрове по правило възникват „еволюционно“ – предлагайки услугите си на клиенти, доставчиците изпитват нужда да разположат голямото си оборудване в специално пригодена за целта зала, а не след дълго стигат до идеята да подслонят и други бизнеси в същото пространство. По този начин те по-бързо си връщат инвестицията.

3DC не е създаден от доставчик, софтуерна фирма или друг вече съществуващ бизнес. Проектиран е и изграден от тримата специалисти с помощта на външно финансиране.

Неутралността на центъра за данни е само първото от всичките му достойнства. Мащабът му е направо колосален за българските мерки и практики, техниката в него е само от най-висок клас, а проектирането отговаря на най-високите стандарти за центрове за данни. Но нека фактите говорят.

Инфраструктура: сграда

Сградата на 3DC има площ от 3000 квадратни метра и е специално построена и предназначена за телекомуникационен център. Това е сграда на бивша телефонна централа, която още по соц-времена е проектирана съгласно всички правила за телеком-звено. Помещенията са с височина 4 метра, налице са удобни за обслужване сервизни помещения, от две различни страни на сградата в нея влизат кабелни шахти за полагане на телекомуникационните трасета (кабели), има изградени връзки с две енерго-подстанции.

Противно на очакванията тази сграда е собственост на 3DC, а помещаващите се вътре пощенска служба и звено на Виваком използват помещенията на лицевата страна на сградата под наем.

Сградата се отличава със забележителна енергийна ефективност. Дебелите й стени, отвън покрити с допълнителни „декоративни“ блокове, задържат топлината дълго. Създателите на 3DC посочват, че една затоплена стая запазва температурата непроменена в продължение на цяло денонощие след като отоплителното тяло (в случая – климатична система) бъде изключено.

Електрозахранване

Електрозахранването на центъра трябва да е мощно и много сигурно, защото е ключово за функционирането на сложните сървърни системи. То се състои от 4 независими трасета по 10 KV към 2 подстанции. Дейта центърът разполага с два отделни собствени трансформатора от средно на ниско напрежение.

Това разбира се не е достатъчна гаранция. Затова две от сервизните помещения на центъра подслоняват 2 (N+1) непрекъсваеми токозахранвания (UPS). Оборудването е на AEG, серия SVS, в две независими групи – А и Б, всяка от които със степен на отказоустойчивост N+1. Сензор за вода, монтиран под нивото на повдигнатия под, е готов да алармира, ако в помещението се появи вода. Метър над нивото на пода топлинен сензор дебне промените в температурата на въздуха и е готов да сигнализира, ако стане прекалено топло.

В отделни две помещения с постоянна температура (около 21 градуса) и постоянно ниво на влажността са разположени батериите на UPS устройствата. Те са оразмерени да осигуряват захранване за 20 минути при работа на пълен товар (в случай, че всички електрозахранващи трасета отпаднат и дизел-генераторите не сработят). Тук, в тези помещения, става ясно защо за един център за данни старата сграда на телефонна централа има предимство пред модерните офис-постройки: съоръженията с батерии предполагат товароносимост от няколкостотин килограма на всеки квадратен метър, което изисква наистина солидна конструкция. Сензорите за вода и температура са налице и тук.

Два синхронизирани дизел генератора са готови да осигурят резервна мощност с практически неограничена продължителност в случай на срив в електропреносната мрежа на енергийния оператор. Генераторите са в конфигурация на отказоустойчивост N+1.

Тъй като това е най-ниското помещение в сградата, тук има отводнителна шахта с мощна потопяема помпа, която чрез дебел маркуч да отвежда водата извън сградата, право в канализацията. Спуснат в шахтата е и сензор за нивото на водата, който има за задача да алармира, ако потопяемата помпа не сработи.

При етажните разпределителни табла клиентите могат да открият една забележителна функционалност, която именно при 3DC е приложена за първи път в България: електрически предпазители (бушони) за смяна „в движение“, без прекъсване на захранването (hot-swappable).

Сградата разполага с новопроектирана и новоизградена гръмозащитна система с мачти, спусъци и заземителни колове. Всички компоненти на помещенията на дейта центъра са заземени с цел осигуряване безопасността на оборудването и хората.

При така осигуреното токозахранване за разпределението на енергията се грижат две главни разпределителни табла (А+B) и независими дистрибуционни етажни табла (А+B), базирани на типово изпитани табла на ABB. Компонентите са свързани през независими непресичащи се кабелни пътища. Всички елементи на токозахранващата система са дублирани и са разположени в отделни пожаро-разделени помещения с клас на устойчивост 72 минути, обясняват от 3DC.

Инфраструктура за пренос на данни

Както вече стана дума, от две различни страни на сградата в нея влизат кабелни шахти за полагане на телекомуникационните трасета (кабели). Погледнато отвътре, това изглежда така: на две места в сградата на стената са налични набори от по 20 кръгли отвора (вградени в стената широки тръби) с диаметър 110 мм, през които влакната за пренос на данни влизат в сградата.

От 3DC са осигурили 2 независими трасета към градската MAN инфраструктура. Има и връзки към 10 инфраструктурни оператора – доставчици на тъмно влакно, измежду които всеки потребител на центъра за данни може да избере доставчик за себе си. „Всички оператори са добре дошли при нас, но за нас всички те са равни и нямаме предпочитания към който и да било“, обяснява Здравко Николов. Политиката на 3DC е отворена и всички инфраструктурни оператора са добре дошли, като за разполагането на тяхната кабелна система в сградата операторите не заплащат такса.

Защита от пожари

По отношение на пожароизвестяването и пожарогасенето 3DC е надминала регулативните изисквания и добавила най-добрите световни практики. Противопожарната система е изградена на принципите за ранно известяване, изолиране на отделните помещения и зонирано пожарогасене. За своята пожароизвестителна и пожарогасителна система 3DC се доверява на BOSCH.

Системата VESDA осигурява многозонова система за пожароизвестяване за всички помещения с лазерни датчици за ранно предизвестяване на пожар. Във всяко от помещенията има датчик, който следи чистотата на въздуха и концентрацията на твърди частици и при увеличаване на концентрацията с 0,05% системата се задейства. За чувствителността й говори това, че ако влезете тук с обувките, с които ходите по улицата, системата е твърде вероятно да се задейства от внесения чрез обувките прах.

При задействане на алармата се включва зонирана газогасителна система, която също е новост у нас. Тъй като гасенето на пожар с водни струи би повредило техниката на клиентите и най-вече данните в нея – а те, както знаем, са най-ценният актив – то гасенето на огъня става чрез газ. Газът NAF S 125 е подобен на фреон, но напълно безвреден за човека, а също и щадящ природата – в атмосферата той се разпада за период от 2 години.

Пожарогасителната система се допълва от аларми с двойно задействане при топлина и/или дим, самозатварящи се врати, устойчиви на пожар до 72 минути без конструктивни деформации, ръчни прахови и водород-диоксидни пожарогасители във всички работни помещения; пожарни кранове на всички етажи.

Климатизация

Климатизацията също заслужава внимание. В 3DC действа система, която съчетава модерни технологии за въздушно охлаждане с решение за енергийна ефективност чрез т.нар. free-cooling. Последното означава, че максимално се използва природната хладина за изстудяване на помещенията: тръбна система, монтирана на открито, „взема“ студа отвън и го отвежда при машините.

Климатизацията на всяка отделна зала за колокиране е проектирана с резервиране в режим N+1. Надеждността е залегнала във всеки детайл на прецизната климатизация: N+1 резервираност на вътрешните 100 kW CyberAir2 системи на Stulz; 1+1 резервираност на циркулационните помпи на Grundfoss; резервираност N+1 на водно-охладителните покривни кули на Guentner; резервираност на наблюдението и управлението; двойно резервирано (A+B) електрозахранване на всички компоненти на системата.

При необходимост от по-мощно охлаждане на специализирано клиентско оборудване в зони с висока плътност от центъра имат готовност да реализират индивидуални проекти за климатизация посредством in-row водно охлаждане в самите шкафове, при което се реализират до 30 kW на кабинет.

Към инфраструктурните особености си струва да отбележим и наличието на електротелфер с товроносимост 2 тона. Машината е монтирана на нивото на залите, в които се помещава техниката на клиента. Тъй като често пъти сървърната техника представлява големи и тежки шкафове, качването й „на ръка“ в сградата би било египетски труд и голям риск за самата техника. Потребителят обаче може да паркира превозното си средство успоредно на сградата и товарът да бъде качен с този „кран“, който чрез специална релсова конструкция излиза извън стените на сградата, издига товара и го внася директно пред вратата на залата за разопаковане.

Зали за колокация услуги

1200 кв.м. от площта на сградата са колокационни помещения. Клиентските организации монтират тук своите сървъри.

Наблюдателното око ще забележи една особеност, а именно, че шкафовете на 3DC са разположени в малки „стаи“, изградени в помещението за колокация, с плътен прозрачен таван на нивото на горния край на шкафовете. Особеността е свързана с охлаждането. Тази конструкция пречи на шкафовете да засмукват топъл въздух от горната част на помещението – в резултат, максимално ефективно се използва студеният въздух, идващ изпод повдигнатия под през перфорираните подовите плочи. Това увеличава енергийната ефективност на центъра.

Поддръжка

С оглед техническата поддръжка 3DC има денонощен център за наблюдение и контрол на всички системи в дейта центъра. На два големи дисплея в реално време се прави мониторинг на всички системи в центъра за данни, с графично представяне на всички компоненти, криви и графики за статистиката на всеки сензор и датчик, аларми за всяко събитие.

Операторите осигуряват непрекъсната техническа поддръжка и съдествие на клиентите. Телефонната и електронната комуникация се следи посредством тикетинг система – с цел сигурност и прозрачност при разрешаване на проблемите.

Услугата „отделечени ръце“ (remote hands) дава възможност дежурният оператор на 3DC директно да наблюдава алармени сигнали от клиентското оборудване, да го рестартира при необходимост и да подмени дефектирал модул. Услугата е достъпна 24/7/365.

Инженерът също е човек“

Като хора с опит в работата с центрове за данни създателите на 3DC са помислили и за хората, които ще работят с машините в центъра. Специално помещение, на чиято табелка шеговито пише „Инженерът също е човек“, е предвидено за подготовка на техниката. Тук инженерите на всяка клиентска организация могат да разопаковат техниката си, да седнат одобно на бюро, за да инсталират необходимия софтуер, да тестват. Налице са бюра със столове, за всяко от които е предвиден набор от електрически контакти и мрежа. Има и прахосмукачна техника за тези, които биха поискали да почистят отдавна разположения в 3DC сървър.

Освен спретнатите санитарни помещения има и съблекални, в които инженерите могат да ползват заключващо се шкафче, за да се преоблекат – в случай, че използват специализирано работно облекло.

Зона за отдих предвижда уютно пространство, където човек може да се храни и пие течности, тъй като внасянето на храни и напитки в целия център за данни е забранено. Пушенето обаче не се допуска никъде в сградата.

Към всичко това налични са склад, зала за срещи и безплатен паркинг.

Сигурност и безопасност

3DC е отворен за посетители 24x7x365, но всички гости се легитимират при влизане в сградата пред въоръжената охрана. Заснемането с видеокамери е „по подразбиране“, а във всяко помещение се влиза само с чип-карта. При необходимост гостите се ескортират до съответните места от техническия персонал на центъра. 3DC съхранява историята на достъпа на всеки гост като регулярно предоставя тази информация на всеки свой клиент.

Финансиране на проекта

След всичко, описано дотук, човек неизбежно се чуди колко ли струва създаването на центъра и откъде са се взели средствата за изграждането му.

Стойността на целия проект е 5 милиона лева, казват създателите му. Средствата са осигурени от инвестиционния фонд NEVEQ (New Europe Venture Equity), чиито фокус е в областта на информационните технологии. От своето създаване досега NEVEQ търси и финансира иновативни високотехнологични начинания от България и региона.

Около година активна работа са вложили тримата специалисти за проектирането на центъра и изпипването на всеки детайл в него.

3 коментара

  1. Поздравления за интересната статия.Стана ми дост алюбопитно най вече за 3DC действа система, която съчетава модерни технологии за въздушно охлаждане с решение за енергийна ефективност чрез т.нар. free-cooling. Това, че вече може максимално да се използва природната хладина за изстудяване на помещенията е доста добре.Хубаво е че не спираме да се развиваме.Трябва да отделяме голямо внимнаие върху цялата ни безопасност.

  2. Вече на пазара има какви ли не охраителни съоръжения,които могат да са ни от голяма полза,определено мисля да се възползвам от някои .Интересно е това с особеността, която е свързана с охлаждането. Тази конструкция пречи на шкафовете да засмукват топъл въздух от горната част на помещението и в резултат, максимално ефективно се използва студеният въздух, идващ изпод повдигнатия под през перфорираните подовите плочи. А в тези горещи и задушни дни какда не се възползва човек от студеният въздух.Благодаря за статията, често посещавам блога ви.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*