Създава се Обществен съвет към МОСВ

Вчера новият министър на околната среда Юлиян Попов посрещна всички заинтересовани страни на работна среща за представяне и обсъждане на устройството и дейността на новия Обществен съвет към МОСВ в конферентната зала на на ул. „Уилям Гладстон“ 67.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Сред организациите, взели участие в работната среща, бяха сдружение ДЕН-Ямбол, сдружение „За един по-добър живот”- Златица, сдружение „Евромодел”, сдружение „Хармония”, Институт за регионални стратегии – Бургас, Агенция за подпомагане на малкия и среден бизнес 2006 – Хасково, Южнотракийски фермерски съюз, Обединени граждански сдружения по Витошката яка, Обединени сдружения за граждански контрол, Независим граждански контрол, Фондация „Планински орел”- гара Бов, сдружение „Екострума”- Петрич, Зелен алианс, сдружение „Рос-купате”, Асоциация национална мрежа, Граждански комитет – Ямбол. На срещата беше представена концепцията за устройство и дейност на Обществен съвет към Министерство на околната среда и водите.

Съветът е консултативен орган към МОСВ, чрез който гражданските организации участват при формиране на позиции и становища за провеждане на държавната политика по опазване на околната среда в полза на българските граждани и при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*