МВФ призовава света да прекрати субсидиите за изкопаеми горива

Снимка: Майкъл К. Райгел, CC-BY-SA 3.0

Премахването на субсидиите за изкопаеми горива по света, коит се изчисляват на 1,9 трилиона долара годипно, би донеслно „големи ползи за икономическия растеж и околната среда“, според Международния валутен фонд (МВФ).

Едно проучване на международния орган оценява, че подкрепата за тези продукти – от въглища до бензин – се равнява на около 2,5% от световния БВП, а допринася за около осем процента от всички държавни приходи.

Снимка: Майкъл К. Райгел, CC-BY-SA 3.0
Снимка: Майкъл К. Райгел, CC-BY-SA 3.0

„За някои страни фискалната тежест на енергийните субсидии се разраства толкова, че бюджетните дефицити стават неуправляеми и застрашават стабилността на икономиките“, каза Дейвид Липтън, заместник-управляващ директор на МВФ в реч за обявяване на доклада вчера. „Субсидиите имат неблагоприятни последици върху публичните финанси, икономическия растеж, собствеността и околната среда. Премахването на енергийните субсидии може да помогне за удължаване на използването на невъзобновяеми енергийни ресурси и да засили стимулите за научни изследвания в областта на технологиите за спестяване на енергия и алтернативни енергийни източници.“

Констатациите на МВФ показват, че почти половината от субсидиите за изкопаеми горива се прилагат в страни от ОИСР. САЩ, която дава около $ 500 млрд. годишно за субсидиранен а изкопаемите горива, представлява една четвърт от всички световни субсидии за изкопаеми горива, следвана от Китай с почти $300 млрд. и Русия с $115 млрд.

Липтън предупреди, че ефектът е най-тежък в нововъзникващи икономики и развиващите се страни, където ограничените правителствени ресурси, изразходвани за субсидии, остават „препъни-камък“ за постигането на по-висок растеж. Заедно с това субсидиите сериозно накърняват тяхното бъдеще.

„Повече се изразходва за субсидии, отколкото за обществено здраве и образование, което подкопава развитието на човешкия капитал“.

Липтън обвини субсидиите за изкопаеми горива за влошаващото се състояние на околната среда и изменението на климата. Освен това, посочи той, тези субсидии облагодетелстват социалните групи с най-високи доходи – най-богатите 20% от домакинствата в страните с ниски и средни доходи получават полза от това.

От друга страна реформирането на тези субсидии може да доведе до по-ефективно разпределение на ресурсите, което да помогне да се стимулира по-висок икономически растеж в дългосрочен план, според Липтън.

Призивът на МВФ следва дългогодишната кампания на Международната агенция по която описва субсидиите за нефт и газ като „обществен враг номер едно“ за устойчивата енергийна система.

Лидерът от Световната органзиация за климата WWF Саманта Смит заяви, че премахването на субсидиите за изкопаеми горива ще намали глобалното CO2 замърсяване с 13 на сто. „Това ще бъде важна стъпка към намаляване на въглеродния отпечатък на света. Поддържането на тези субсидии е глобален скандал – престъпление срещу околната среда и активен инструмент за борба с тачиста енергия и технологичните иновации. Ние силно подкрепяме превръщането на субсидиите за изкопаеми горива в ефективна схема за финансиране на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Това ще помогне на бедните в развиващите се страни да се възползват по подходящ начин и да получават чиста, достъпна и надеждна енергия.“

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*