По-строгите забрани за депониране във Великобритания ще спестят милиарди

Намаляването на хранителните отпадъци, които отиват на депата, може да пести на Великобритания 7 милиона лири годишно. Снимка: Муу Карху, CC-BY-SA

Великобритания може да си спестява 1 млрд. лири годишно от разходи за депониране, ако правителството разшири обхвата на съществуващите забрани за депониране на автомобили и мобилни телефони. Забраната може да обхване храните, дървото, текстила и пластмасите. Ала възстановените по този начин ресурси ще доведат до ползи в размер на 2,5 млрд. лири, според доклад от независимия мозъчен тръст „Зелен Алианс“.

„Изглежда съвсем очевидно, че нарастването на разходите за суровини трябва автоматично да ни накара да не депонираме тези отпадъци, но ние продължаваме да погребваме голяма част от тази стойност под земята. Депонирането на отпадъците все още е опцията по подразбиране“, казва старшият политически съветник от „Зелен Алианс“ Дъстин Бентън. „Постепенната забрана да се изхвърлят някои ценни материалите на депата ще стимулира по-добрата инфраструктура за събиране и рециклиране.“

Намаляването на хранителните отпадъци, които отиват на депата, може да пести на Великобритания 7 милиона лири годишно. Снимка: Муу Карху, CC-BY-SA
Намаляването на хранителните отпадъци, които отиват на депата, може да пести на Великобритания 7 милиона лири годишно. Снимка: Муу Карху, CC-BY-SA

Докладът показва, че Великобритания моеж да спечели 1,08 млрд. лири от оползотворените пластмаси, почти 6,5 млн. лири от текстил и 7 милиона лири от хранителни суровини. Над половин милиард паунда могат да бъдат спестени от разходите за депа, ако забраната разшири обхвата си и обхване храните, а допълнителни 363 млн. лири могат да бъдат спестени от забраната за пластмаса.

Спестяванията от възстановени суровини чрез вече съществуващи забрани сочат, че Директивата за излезлите от употреба превозни средства, въведена през 2003 г. в ЕС, е позволила на Великобритания да натрупа 29 млн. лири чрез възстановени ресурси, добити от старите автомобили. „Зелен Алианс“ изчислява, че това се равнява на 850 лири възстановени материали от всеки тон рециклирани стари коли. Директива за отпадъците от електрическо и електронно оборудване пък е всила във Великобритания от 2007 г. насам. Тя изисква увеличаващият се брой мобилни телефони и компютърни компоненти, тръгнали към депата, да се подлагат на рециклиране. В резултат на това Великобритания пести по 13 милиона лири годишно. Средно около 6000 лири се спестяват чрез всеки тон рециклирани мобилни телефони.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*