БФА с протестно писмо до президента, премиера и ресорния министър

Българската фотоволтаична асоциация (БФА) изпрати вчера протестно писмо до президента, министър-председателя и министъра на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с намерението за грубо нарушаване на действащото българското и европейско законодателство от страна на „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД (ЕСО). Подготвено е ограничаване с 40% на произведената електроенергия от ВЕИ заради „застрашаване на баланса в енергийната система на страната“. За пореден път БФА заявява, че не е възможно производители с капацитет от няколко кВт до няколко МВт да повлияят на баланса в енергийната система на страната. В допълнение, съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници и няколко европейски регламента и директиви, директно приложими за държавите-членки, ВЕИ централите се диспечират приоритетно.

pv_panels-600

Това решение, както и незаконната „цена за достъп“ за ВЕИ производителите, са в пряко противоречие и с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия, Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на Директива 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО.

В писмото от вчера БФА посочва, че поредицата обвинения срещу производителите на екологична енергия целят да оправдаят последователните грешни политически решения, които тласкат българската енергетика от дефицит през м. януари 2010 (когато бе спрян износът на електроенергия от страната) до свръхпроизводство през м. март-април 2013г. БФА не приема настоятелното прехвърляне на отговорността за състоянието на електроенергийната система върху производителите от ВЕИ, защото това не отговоря на истината.

БФА подговя сигнал до главния прокурор на Република България, в който ще поиска да се спре извършването нарушаване от ЕСО и електроразпределителните дружества на действащото българското законодателство и на европейските нормативи. Асоциацията очаква висшите държавни ръководители да предприемат конкретни действия за защита на правото на свободна пазарна инициатива и принципите на правовата държава, и молят за категорична намеса с оглед предотвратяване извършването на закононарушения чрез спирането или ограничаването на фотоволтаични и други ВЕИ централи.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*