Австралия може да постигне 100% дял на възобновяемата енергия до 2030 г.

Вятърът може да осигури близо половината от електроенергията, необходима на Австралия. Снимка: Стивън Мозел, CC-BY-2.0

Австралия е голям производител и потребител на въглища. Черните и кафявите въглища представляват над 75% от производство на електрическа енергия в страната за периода 2008-2009 г. Огромни количества черни неща се изнася извън страната, най-вече за Китай. Но това не трябва да бъде така. Едно ново проучване изследователи от Университета на Нов Южен Уелс показва, че страната може да е „100% възобновяема до 2030 г.“, ако се приложи цена от 50 до  100 долара на тон въглерод. Това може да напрваи конкурентни огромните ветроенергийни и соларни ресурси на страната.

Вятърът може да осигури близо половината от електроенергията, необходима на Австралия. Снимка: Стивън Мозел, CC-BY-2.0
Вятърът може да осигури близо половината от електроенергията, необходима на Австралия. Снимка: Стивън Мозел, CC-BY-2.0

Провеждайки симулации с данни за търсенето на енергия от 2010 г., изследователите са открили, че вятърът може да допринесе с най-голям дял в общия енергиен микс. Той ще генерира между 46 и 59 на сто от енергията. Фотоволтаичната енергия и концентраторнитте соларни централи могат да осигурят още 15-20 на сто. ВЕЦ и генератори на биогаз ще осигурят остатъка.

Поставянето на цена на въглерода би било ефективен начин за борба с изменението на климата. Това има смисъл, ако се има предвид, че изкопаемите горива са получаявали огромни субсидии в продължение на десетилетия и че всички щети върху околната среда, които те нанасят, не са включени в цената на крайните продукти.

Ако ли пък цената на енергията от възобновяеми източници падне по-бързо, отколкото на данните, използвани в изследването, сочат, то – според авторите на доклада, които са се опитали да бъде консервативни в своите предположения – цената на въглерода може да бъде дори по-ниска.

Най-голямото предизвикателство е да има социална и политическа воля за прилагане на цената на въглерода – цена достатъчно висока, за да постигне тези промени. Без воля всичко ще се случи, но много по-бавно.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*