Делът на ВЕИ енергията е 13% от потреблението на енергия в ЕС-27 през 2011 г.

През 2011 г. енергията от възобновяеми източници е представлявала 13% от брутното крайно потребление на енергия в ЕС-27, в сравнение с 7,9% през 2004 г. и 12,1% през 2010 година. Делът на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия е един от основните показатели на стратегията „Европа 2020“. Целта е в ЕС-27 делът на ВЕИ енергията да достигне 20% от брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. Националните цели за различните страни са изработени така, че вземат предвид особеностите на държавите-членки, различни стартови точки, ресурсите за възобновяема енергия и потенциалните икономически резултати.

Тези данни бяха публикувани от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, и подчертават развитието на възобновяемите енергийни източници в страните от ЕС.

Concept illustration for renewable energy

Най-голям дял на възобновяемите енергийни източници е налице в в Швеция, Латвия, Финландия и Австрия. Между 2010 и 2011 г. почти всички държави-членки са увеличили дела на енергията от възобновяеми източници в брутното си крайно потребление на енергия. Най-висок дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия през 2011 г. са отчели в Швеция (46,8%), Латвия (33,1%), Финландия (31,8%) и Австрия (30,9%), а най-нисък е този дял в Малта (0,4%), Люксембург (2,9%), Обединеното кралство (3,8%), Белгия (4,1%) и Холандия (4.3%). През 2011 г. Естония е първата държава-членка, надминала своята цел за 2020 г.

От 2004 г. насам делът на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на трайно нараства във всички държави-членки. Най-голямо увеличение през този период е регистрирано в Швеция (от 38,3% през 2004 г. до 46,8% през 2011 г.), Дания (от 14,9% до 23,1%), Австрия (от 22,8% до 30,9%), Германия (от 4,8% до 12,3%) и Естония (от 18,4% до 25,9%).

За България цифрите показват увеличение от 9,2% през 2004 г. до 13,8% през 2011. Целта на България за 2020 година е 16%.

2 коментара

  1. Тук http://darikfinance.bg/novini/93089#comments в няколко коментара съм дал препратки за водораслите и как още 1964год. у нас е имало и т.н. адреси за Дания т.е. Топлофикация да загрява водата със слънце.

  2. Трябва да се знае ,че изискванията на ЕС за 16% енергия от ВЕИ до 2020год. е 16% от брутното потребление на енергия и електроенергията у нас има само 28% дял във брутното потребление на енергия защото енергия не означава само електричество.

    И има 10% задължителни за транспорта.

    Най-евтиното,екологично и ефективно трансформиране с над 85% КПД и съхранение до 10% загуби на слънчева енергия е в топла вода ,а не фотоволтаици до 15% КПД.

    И това е единственият начин да се изпълнят изискванията на ЕС ,а за транспорта става с водорасли за биогориво а не рапица и т.н. глупости като ел.коли защото ако тока идва от ТЕЦ на въглища как ел.колата ще е еко ????

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*