Рециклирането на метали трябва да се залага при проектирането на продуктите

Електрониката, която използваме ежедневно, съдържа множество ценни метали - мед, сребро, злато и др. Снимка: Йондрей Мартин Мах, CC-BY-SA-3.0

Специалистите, които проектират уреди – от мобилни телефони до батерии за електрически автомобили – трябва да направят своите продукти много по-лесн за рециклиране, за да се компенсира растящото търсене на метали. Това е изводът на две проучвания на ООН, огласени миналата седмица.

Продуктите трябва да се превърнат в „дизайнерски минерали“ в края на живота си, така че да могат лесно да бъдат разглобени и металите от тях да бъдат взети за повторна употреба.

Електрониката, която използваме ежедневно, съдържа множество ценни метали - мед, сребро, злато и др. Снимка: Йондрей Мартин Мах, CC-BY-SA-3.0
Електрониката, която използваме ежедневно, съдържа множество ценни метали – мед, сребро, злато и др. Снимка: Йондрей Мартин Мах, CC-BY-SA-3.0

„Глобални нужди от метал ще бъдат 3-9 пъти по-големи от всичкия метал, използван понастоящем в света“, когато търсенето в развиващите се икономики достигне нивото на развитите държави, казва Ахим Щайнер, директор на Програмата на ООН за околната среда. „Проектантите трябва да гарантират, че материали като редкоземните метали в продукти, вариращи от слънчеви панели и вятърни турбини до мобилни телефони ще могат да се възстановят лесно, когато тези продукти стигнат края на живота си“.

Рециклирането в повечето страни е слабо, а електронните отпадъци представляват около 20-50 тона годишно, или 3-7 килограма на човек. Най-често те завършват земния си път изхвърлени в депата или биват изгорени, замърсявайки въздуха, водата и почвата.

Трети доклад на неправителствена организация пък цитира оценки, че около 130 милиона мобилни телефони се изхвърлят всяка година само в Съединените щати. Заедно те тежат около 14 000 тона и включват почти 2100 тона мед, 46 тона сребро и 3,9 тона злато.

Един мобилен телефон сам може да съдържа повече от 40 елемента, включително мед, калай, кобалт, индий, антимон, сребро, злато, паладий, волфрам и итрий. Повечето от тях са в малки количества, но рециклирането ще намали нуждата от добива им в мините.

Двата доклада на ООН призовават правителствата да се споразумеят за най-добрите налични технологии за рециклиране. Производителите също трябва да започнат да проектират с мисъл за леснотата на рециклирането впоследствие, като например избягват употребата на смеси от метали, които е трудно да се разделят. „Някои комбинации са по-трудни и икономически неизгодни за разделяне, казва Маркус Ройтер, водещ автор на доклада за рециклиране на металите. Той оприличава разделянето на някои смеси на това да се отделят едно от друго забърканите в чашата кафе, вода, мляко, захар.

Нарастващото търсене на метали ще трябва да бъде ограничено чрез използването на по-леки конструкции. В Европейския съюз, например, средното тегло на един автомобил се е увеличило до 1,2 тона през 2001 г. в сравнение с 0,85 тона през 1981 година.

Рециклирането може да намали уптребата на енергия и генерирането на парникови газове в сравнение с минния добив на същите суровини, подчертават докладите.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*