СТО: субсидиите за местни производители са незаконни!

Канада в крайна сметка загуби делото по жалбата си пред Световната търговска организация относно казуса със стимулите, предлагани за местни производители – един емблематичен случай, който вече доведе до юридически предизвикателства в много страни.

Япония и Европейския съюз започнаха делото във връзка с финансова схема схема, предназначена да насърчава възобновяемите енергийни източници в провинция Онтарио. Схемата предлага примамливи изкупни цени за електричеството възобновяеми източници, но само за ВЕИ производители, които са закупили по-голямата част от оборудването си от местни производители.

Renewables-mix-600

Новото решение препотвърждава по-раншното решение от декември, с което Япония и ЕС спечелиха делото. Сега обаче най-важното е изводът, че „стимулите в Онтарио са незаконни, защото са дискриминационни спрямо чуждестранни фирми“.

„Днешното решение е добра новина за всички, които се грижат за чистата енергия и околната среда: стане ясно, че използването на качествени, икономически ефективни технологии не трябва да бъде възпрепятствано от протекционистки мерки“, заяви говорителят на ЕС по въпросите на търговията Джон Кланси. „ЕС подкрепя насърчаването на енергията от възобновяеми източници, но счита, че това трябва да бъде правено по начин, съвместим с правилата на международната търговия.“

Говорител на Федералното търговско министерство на Канада Кейтлин Уъркман заяви, че правителството ще работи с местните власти, за да отговорят на апелативното решение на СТО, което е окончателно. В противен случай страната може да се окаже обект на санкции.

Делото е знаково, защото дава отговор на други търговски спорове между различни страни относно аналогични случаи на „специални“ условия за местни производители. Немалко държави, отчаяно борещи се за икономически растеж, имат подозрения, че техни биват незаконно изключвани от инфраструктурни проекти в чужбина именно чрез такива протекционистки мерки. Подобни конфликти има в САЩ, Бразилия, Индонезия, Нигерия, Русия, Украйна и др. Казусите са свързани не само с чистата енергия, но и с енергетиката като цяло, минната промишленост, автомобилостроенето и телекомуникациите.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*