Непал: първи заем от ЕИБ за възобновяема енергия

Европейската инвестиционна банка е предоставила 55 милиона евро заем на Федерална демократична република Непал за финансиране на изграждането и експлоатацията на водноелектрическата централа Танаху. Финансовият договор бе подписан в Катманду от заместник-председателят на ЕИБ Магдалена Алварес и финансовият секретар на Непал Шанта Радж Субеди.

Електроцентралата с мощност от 140 мегавата ще бъде изградена в горната част на река Сети в областта Танаху в  централната част на Непал.

hydroelectricpower

Проектът ще допринесе за посрещане на нарастващото търсене на електроенергия в Непал особено през сухия зимен сезон, когато често има недостиг на електроенергия. През останалото време ще играе ролята на базова мощност. Електроцентралата ще генерира значителни икономически ползи посредством осигуряване на чиста и надеждна електроенергия и ще допринесе за намаляване на вредните въздействия върху климата чрез изместване на замърсяващите енергийни източници.

В допълнение проектът включва и социална прогрма, която обхваща 17 села в близост до централата. Програмата за развитие на местната общност обхваща сфери като образованието, здравеопазването, социалното приобщаване и равенството на половете, икономическото развитие и препитанието.

Заместник-председателят на ЕИБ Магдалена Алварес, отговорна за дейността на банката в Азия, подчерта, че този заем „в крайна сметка ще осигури чиста енергия на страната, което ще позволява на домакинствата да ползват електрическа светлина, децата да четат и след мръкване, болниците и училищата да функционират, а предприемачите да инвестират и да създават работни места“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*