Pike Research: 10 тенденции при интелигентните сгради

Пазарът носи много добри новини за интелигентните сгради по света – много технологии, все повече достъпност, много инвестиции бележат този сегмент. Десетте ключови тенденции в него бяха представени тази сутрин от Ерик Блум от Pike Research (Navigant), Англия, по време на деветия конгрес за възобновяема енергия и енергийна ефективност, организиран от Виа Експо в ИЕЦ.

Ето ги накратко:

1. Енергийната ефективност става водещ приоритет. Наблюдава се ръст на пазара на решения за модернизация на сградите в посока повече енергийна ефективност. Анализаторите очакват той да се удвои до 2020 година.

2. Цифрови технологии превземат управението на сградите – осветление, управление на сградите, сигурност и достъп, вентилация и климатизация и др.

Pike-research-10-trends
Глобални приходи от сградна атоматизация, 2011-2020

3. Сградни системи за управлениена енергията – това са умни цифрови системи, които събират данни и ги анализират, а на база на анализа управляват енергоконсумацията.

4. LED набират скорост и изместват познатите CFL крушки. Добрата новина тук е, че цените спадат бързо и можем да очакваме 80% поевтиняване на тез технологии до 2020 г. Така те стават ценово конкурентни.

5. Ютилити секторът е все по-ангажиран в повишаването на енергийната ефективност и участва чрез различни програми за измерване, управление, сертификация и др.

6 Аутсорсинг на услугите по управление на умните сгради – управляемите услуги по поддръжка на умните сгради са растящ бизнес, който ще надмине 400 милиона долара догодина и ще надскочи 1 млрд. долара през 2020 г.

7. Интеграция на управението на енергията с управлението на сградния фонд. FM доставчиците обединяват двете дейности. С единен софтуер се постига обединено управление на всички дейности.

8. Увеличено навлизане на безжичните системи за контрол. В старите сгради се прави модернизация и дори да е било невъзможно полагането на окабеляване, сега въвеждането на модерен контрол е лесно.

9. Реагирането на търсенето (възможността на ел. мрежата да отговори на постоянните промени в енергопотреблението) се обвързва със сградното управление. Работи се за намаляване на енергопотреблението в пикови моменти.

10. Сградите са бъдещата енергийна система. Те ще произвеждат енергия, ще са свързани помежду си и ролята на централизираните елекктроцентрали ще е все по-малка.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*