България с писмено предупреждение от ЕК, заради серния диоксид във въздуха

Частиците ФПЧ10, отделяни от промишлени предприятия, автомобили и при домашното отопление могат да предизвикат астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт
Частиците ФПЧ10, отделяни от промишлени предприятия, автомобили и при домашното отопление могат да предизвикат астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт

Европейската комисия продължава процедурата за нарушение срещу пет държави-членки, които не са спазили изискванията на ЕС за чистота на въздуха по отношение на опасни, съдържащи се във въздуха частици, известни като ФПЧ10.

Тези частици, отделяни главно от промишлени предприятия, от автомобилите и при домашното отопление, могат да предизвикат астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт, съобщи ЕК.

Съдът на Европейския съюз е сезиран за нарушения на Словения и Швеция, а окончателни писмени предупреждения са изпратени на Кипър, Португалия и Испания. По отделен случай България получава окончателно писмено предупреждение поради неизпълнение на задължението си да контролира нивата на концентрация на серен диоксид.

Действията на Комисията са следствие от влизането в сила през юни 2008 г. на новата Директива относно качеството на въздуха, която позволява на държавите-членки да поискат, при определени условия и за конкретни части от територията си, ограничено допълнително време за изпълнение на стандарта за ФПЧ10, който е в сила от 2005 г.

В началото на 2009 г. бяха изпратени първите предупредителни писма на държавите-членки, които не бяха представили дотогава нотификации или не бяха уведомили Комисията относно всички зони на следене на качеството на въздуха, в които е установено превишение на пределно допустимите стойности за ФПЧ10.

След това предупреждение повечето от съответните държави представиха нотификации за удължаване на срока. Словения и Швеция не заявиха удължаване на сроковете.  Тъй като и двете държави-членки, получили окончателно предупреждение през ноември 2009 г., продължават да превишават пределно допустимите стойности за ФПЧ10, Комисията взе решение да сезира по тези случаи Съда на Европейския съюз.

По отделен случай България получава окончателно писмено предупреждение поради неспазване на пределно допустимите стойности за съдържание на серен диоксид във въздуха. През юни 2009 г. Комисията изпрати на България първо писмено предупреждение във връзка с предприетите мерки за спазване на пределно допустимите стойности.  В оценката на Комисията на отговора от България бе потвърдено, че през 2007 г. както дневната, така и часовата пределно допустими стойности за серен диоксид са били превишени в две зони – едната в югозападната част на страната, а другата – в югоизточната. С оглед на това Комисията счита, че България не е изпълнила изискванията на европейското законодателство и ни бе изпратено окончателно писмено предупреждение.

Пределно допустимите стойности за съдържанието на ФПЧ10 във въздуха включват средногодишна стойност от 40 µg/m3 и 24-часова средна стойност от 50 µg/m3, която не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти за една календарна година.  Пределно допустимите стойности за серен диоксид включват както 24-часова средна стойност (125 µg/m3), която не може да бъде превишавана повече от три пъти за една година, така и средночасова стойност (350 µg/m3), която не може да бъде превишавана повече от 24 пъти за една година.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*