Евростат: 40% от отпадъците са били третирани през 2008 г.

Инсинерирането на отпадъците е предпочитан метод в Дания.

Средно 524 килограма отпадъци на глава от населението са генерирани през 2008 година в 27-те страни членки на ЕС. 40% от тези отпадъци са били третирани – чрез рециклиране или компостиране, 20% са унищожени чрез инсинериране (изгаряне при температури от порядъка на 1400 градуса) и 40% са отишли на сметищата. Средният обем отпадъци на глава от населението остава непроменен в сравнение с 2007 г. Данните са на официалната статистическа служба на ЕС – Евростат.

Инсинерирането на отпадъците е предпочитан метод в Дания.

Генерираният отпадък на глава от населението силно варива при различните страни. Така например неговият обем е най-малък в Чехия (306 кг.), а най-голям – в Дания (802 кг.) Подобни големи разлики се обясняват с различията на консуматорското поведение.

Средната цифра за България е 467 кг. на човек. С такъв показател страната ни се нарежда в четвъртата от петте групи страни, класирани по количеството генерирани отпадъци, където първата група е с най-големи обеми на глава от населението, а последната група е най-екологична в това отношение. В групата на лидерите по генериране на боклук попадат Дания, Ирландия, Кипър, Люксембург (над 700 кг.) Втората група включва Малта, Нидерландия и Австрия (между 600 и 700 кг.) Германия, Естония, Испания, Франция, Италия, Финландия, Швеция и Великобритания са в третата група (между 500 и 600 кг). В четвъртата група освен България попадат още Белгия, Гърция, Литва, Унфария, Португалия и Словения (между 400 и 500 кг). Най-екологичните, с под 400 кг. Боклук на глава от населението, са Чехия, Латвия, Полша, Румъния и Словакия.

Според данните на Евростат, в страни като Австрия, Германия и Нидерландия средно между 60% и 70% от отпадъка се рециклира или компостира (превръща в тор).

България е единствената страна от ЕС-27, където 100% от отпадъците отиват на сметището и нищо не се рециклира, инсинерира или компостира. Една идея по-добре са Румъния (99% от отпадъка отива на сметището), Малта (97%), Литва (96%) и Латвия (93%).

Най-висок дял на инсинерираните отпадъци (инсинериране – изгаряне при температура от порядъка на 1400 градуса) е налице в Дания (54% от всички отпадъци) Швеция (49%), Нидерландия (39%), Белгия и Люксембург (по 36%), Германия (35%) и Франция (32%).

Рециклирането и компостирането са най-популярните методи за справяне с отпадъка в Австрия (70% от отпадъците), Германия (65%), Нидерландия (60%) и Белгия (59%).

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*