Община Бургас кани бургазлии на среща по проект за опазване на Черноморската екосистема

Община Бургас, съвместно с партньори от Румъния, Грузия, Украйна и Турция, изпълнява проект „Интегрирано управление на горещи точки и опазване на Черноморската екосистема“, който се финансира по Съвместна оперативна програма на Черноморски басейн 2007-2013.

Инициативата има за цел да насърчи трансграничното сътрудничество между Черноморските крайбрежни държави, за да подпомогне хармонизирането на действащите стратегически и законови документи, очертаващи цели, приоритети и мерки при извършване на мониторинг на речните басейни и съхраняване на уязвимите хабитати по Черноморското крайбрежие.

Bourgas-plan

Дейностите, които ще се изпълняват от партньорите, са свързани с актуализиране и верифициране на наличните в целевите държави бази данни на горещите точки, изработване на пазарно-ориентиран инструментариум за контрол върху замърсяването на водите, обмен на експертен опит, който да допринесе за планиране и развитие на бъдещи инвестиции в областта на опазване на прилежащите речни басейни и водите на Черно море. Проектът акцентира върху нарастващата заплаха от замърсяване от съществуващите наземни източници и влошаване на екологичното състояние на Черно море.

Ангажиментите и задълженията по проекта на Община Бургас са свързани както с изпълнение на дейностите, заложени в проектното предложение, така и с насърчаване на ползотворно сътрудничество между местните заинтересовани страни, които участват в цялостния процес на опазване на водите на Черноморския басейн – програмиране и приоритизиране на мерки, планиране и изпълнение на дейности.

В тази връзка Община Бургас днес ще се проведе първата среща на заинтересованите страни по проекта. Тя ще започне от 09:30 часа в Морско казино.

Основна цел на срещата е да запознае обществеността с целите и очакваните резултати по проекта, основните участници и техните отговорности в процеса на опазването на повърхностните води в България, в частност водите на Черно море и прилежащите водни басейни.

На сайта на общината заинтересованите могат да се запознаят с програмата на форума.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*