Градят хранилище за радиоактивни отпадъци при Хърлец

nuclear-waste

Правителството отне от Министерството на земеделието и храните два поземлени имота с обща площ 440 дка и ги предостави безвъзмездно за стопанисване и управление на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци”. Терените се намират в землището на с. Хърлец, до границата на АЕЦ „Козлодуй”. Те са нужни за изграждането на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци и са избрани след обстойно изследване.

Съгласно Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г., приета от Министерския съвет през 2011 г., и РМС 683/2005 г. Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци” е задължено да изгради до 2015 г. първия етап на националното хранилище – за погребване на ниско- и среднорадиоактивни отпадъци. С предоставяне на собствеността върху двата имота се дава възможност за подготовка на площадката  и изграждане на първия етап на хранилището.

3 коментара

  1. Брауновият газ не е господ всемогъщ да променя ядрата на атомите по наше желание.

  2. Ами след 2030г. просто ще ползваме горелки с браунов газ за да унищожим отпадъците 😉

  3. Ами след 2030г. и през останалите 100 000г. докато радиактивността се разсее,какво ще правим?

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*