Текат 14 дена за обществено обсъждане на промени в Закона за подземните богатства

Министерството на икономиката и енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за подземните богатства, стана ясно на редовното заседание на МС. Измененията и допълненията се правят във връзка с получено запитване на Европейската комисия, с което Комисията прави констатации за непълно и неточно транспониране на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО и отправя забележки към формулировката на редица текстове в ЗПБ.

undergrounds

Измененията и допълненията целят пълното и точно транспониране на Директива 2006/21/ЕО и избягването на наказателна процедура от страна на Европейската комисия срещу Република България.

Предложения във връзка с проекта за изменение могат да изпращат всички заинтересовани в рамките на законоустановения 14-дневен срок до дирекция „Природни ресурси и концесии“ на следните електронни адреси:

s.baturova@mee.government.bg и i.mihaylova@mee.government.bg

Проектът за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства може да видите тук.

Мотивите към проекта може да видите тук.

2 коментара

  1. Все е стъпка в правилната посока. Но когато се стигне до ОВОС, който се прави от експерти-под-ло-ги нещата пак се случват, както ги поръча добивната компания.
    ББ неслучайно премахна закона определящ отстоянието до населени места. В момента могат да ти копаят и в градината.

  2. БРАВО, това е огромна новина!
    За мен поне 🙂

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван




*