Бургас започна обществено обсъждане на план за намаляване на шумовото замърсяване

Коли бъмчат, самолети прелитат, тримери косят тревата с оглушително жужене, мотористи изпробват възможностите на мотоциклетите си по градските улици, работници разбиват старата настилка на тротоарите с мощните къртещи машини – сборът от всички звуци е оглушителен и макар да ни се струва, че не ни прави впечатление, всъщност претоварва сетивата ни ежедневно. Всяка сериозна градска управа търси начин да се справи с това.

Too-Much-Noise1

Ето, че Бургас взе решение безкомпромисно да се бори срещу прекомерния шум в града. Нещо повече, за своите действия общината първо се допитва до гражданите.

В унисон с изискванията на Закона за защита от шума в околната среда Община Бургас възложи разработване на План за действие към Стратегическата си шумова карта, оповести общината.

Първа, основна цел е да се постигне ефективно управление и намаляване на шумовото натоварване в околната среда. Това трябва да стане чрез прилагане на мерки и акустично планиране в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период.

Друга цел на настоящата разработка е информиране на гражданите за шумовите нива чрез съществуващите три станции за непрекъснат мониторинг на шума в гр. Бургас. В подкрепа на тази част от проекта се разработва софтуерно решение за представяне на последни актуални измервателни доклади на измерваните интегрални шумови индекси, както и исторически справки на Интернет страницата на Общината за измерените интегрални нива на шум.

Проектът на Плана за действие е публикуван в www.burgas.bg, Раздел „Околна среда“, Планове: http://www.burgas.bg/bg/info/index/115

До края на август той е на разположение на всички бургазлии, които могат да представят своите предложения, мнения или препоръки в деловодството на Общината или на e-mail: m.nikolova@burgas.bg.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*