Общините: налозите за отпадъците трябва да се замразят!

Размерът на отчисленията за депониране на отпадъци да бъдат замразени на 15 лева в срок до 2016 година, настоява Националното сдружение на общините в свое писмо до министъра на околната среда Искра Михайлова. Предложението се поднася от НСОРБ не за първи път. Според общинарите обаче отговорът на министерството по този въпрос, който е отрицателен, показва неразбиране към предложението.

waste-depot

Критичното писмо идва броени дни, след като Българска стопанска камара за пореден път алармира, че таските за отпадъци нямат никаква връзка с обемите събирани и преработвани отпадъци. Статистиката на Евростат пък сочи, че страната ни е на последно място по рециклиране на отпадъците, като над 98% от боклука се депонира. Дори и без други данни и наблюдения,  официални документи, взети заедно, рисуват тъжна картина на пълна неадекватност в прилаганите методи за преработка на отпадъците, финансиране на тази дейност и санкциониране на замърсителите.

Принципно е сгрешен моделът на финансиране на оползотворяването на отпадъците, казват общинарите. Така е, защото е предвидено основната тежест за покриване на разходите за обезвреждане да се поема от гражданите и бизнеса, които веднъж вече са дали своя финансов принос за целта, заплащайки така наречената продуктова такса. В същото време не се прилага добре европейският принцип за отговорността на производителя. Този принцип предполага който замърсява повече, да заплаща повече за услугите по преработка на отпадъците.

Към значително повишаване на размера на санкциите следва да се пристъпи едва след като са създадени необходимите условия и инфраструктура и са внедрени системи за по-ефективно оползотворяване на отпадъците, казват от НСОРБ. Това обаче не е факт в момента. Очаква се чак през 2016 г. да започнат да функционират изгражданите в момента регионални системи за управление на отпадъците. Едва тогава ще започнат ад функционират и евентуалните нови мерки за намаляване на отпадъците и повече сепариране и рециклиране.

„Прогресивният ръст на отчисленията не трябва да се налага едностранно и без задължителна оценка на финансовото въздействие върху гражданите и бизнеса. При определяне размера на отчисленията трябва да бъдат взети под внимание възможностите на общините и на гражданите да поемат тежестта на увеличената такса битови отпадъци (ТБО). През настоящата година вече се породи силно обществено недоволство, когато отчислението на тон депониран отпадък беше увеличено трикратно от 5 на 15 лева за тон. В резултат, събираемостта на ТБО спадна до 50-60% в някои общини. Ако предвиденото за 2014 г. отчисление стане факт, съществува значителен риск непосилният за гражданите и бизнеса налог да стане несъбираем“.

НСОРБ настоява предложението да залегне в нормите, регламентиращи дейностите по преработката на отпадъците. Сдружението се ангажира да работи за трайни промени в модела на боравене с отпадъците чрез промени в самия закон за тях. Оттам подчертават, че според сега действащото законодателство гражданите заплащат данъци и такси съобразно своите доходи и имущество.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*