Новите ВЕЦ-ове по Искър унищожават биоразнообразието на реката!

Заблатяването на водата започна да се забелязва веднага след пускането в експлоатация на МВЕЦ "Прокопаник"

Налице са множество свидетелства за застрашаване и унижожаване на биоразнообразието по р. Искър и Искърското дефиле при новопостроени ВЕЦ-ове – „Зверино”, „Прокопаник”, „Церово”, алармираха от Коалиция за устойчиво развитие.

Ловци и риболовци,  участващи в граждански мониторинг за опазване на водите, почвите, дивеча, рибите, птиците и биоразнообразието в Искърското дефиле на Фондация „Планински орел-Яворец”, гара Бов, член на Коалиция за устойчиво развитие, представиха тревожни данни от наблюдения в районите на новопостроените и наскоро пуснати в експлоатация ВЕЦ-ове, оповести коалицията. Еколозите са поискали спешни мерки за възстановяване на баланса природа – човешка дейност от страна на държавния контролен орган.

Заблатяването на водата започна да се забелязва веднага след пускането в експлоатация на МВЕЦ "Прокопаник"
Заблатяването на водата започна да се забелязва веднага след пускането в експлоатация на МВЕЦ „Прокопаник“

Само за една календарна година популацията на дивите патици е намаляла осезаемо, патиците се избиват целогодишно най-вече през нощта, няколко десетки двойки щъркели вече не гнездят там, съвсем са изчезнали чаплите. За рибата няма миграция от р. Дунав, рибата не минава по специално изградените уж за нея ръкави, поискани от природозащитните организации. По няколко пъти в годината на територията на ВЕЦ-овете се изпускат отрови, които  задушават рибата и после населението я събира с чували по брега. Въобще не се извършва зарибяване. Не се осъществява контрол върху изпълнение на мерките, които инвеститорите са поели,  за опазване на флората и фауната от вредното дейността на вецовете, така както е записано в оценката за въздействие на ИП за времето на експлоатация.

Предвид на горното, настояваме за проверка и отстраняване на следните бездействия, нарушения и престъпления, наказване на виновните и постановяване на мерки за възстановяване и компенсиране:

-Постоянно заблатяване на ВЕЦ-овете;

-Покриване на водното огледало на ВЕЦ „Прокопаник” и ВЕЦ”Церово” с водна леща. На „Церово” понякога се пускат патици, но не са достатъчно средство;

-ВЕЦ”Зверино” – не преминава вода през рибния проток, особено  при ниски води на р. Искър. Така се спира миграцията през размножителния период, а и  след това;

-ВЕЦ-овете не са зарибявани въобще;

-При поройни дъждове пречиствателната станция в Кубратово изпуска ваните си в р. Искър и  така утайки и инфилтрати се завихрят във ВЕЦ-овете,  което задушава рибата по поречието;

-Не се изпълняват от собствениите на ВЕЦ задълженията, поети с договорите да поддържат флората и фауната по поречието, както и да опазват рибните запаси. Инспекторите по контрола взимат от тях пари на ръка, за да си затварят очите.

-Системно бракониерство и липса на какъвто и да е контрол.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*