Американците прахосват огромни количества храна заради лошо етикетиране

Криворазбраните дати от етикетите на храните водят до изхвърлянето на феноменални количества годна храна в САЩ. Това сочи нов доклад, който повдига въпроса за липсата на национален регламент за етикетирането на храните.

Докладът, наречен „Играта с датите“, е разработка на щатския Съвет за защита на природните ресурси (NRDC) и Харвардската клиника по политики и право в областта на храненето. Той сочи, че 40 на сто от храните, произведени в САЩ, така и не биват изяждани. Храна на стойност 165 млрд. долара се изхвърля всяка година. Повечето от нея е съвсем годна за консумация. Криворазбраното етикетиране на храните е един от най-големите фактори, влияещи върху този проблем.

earthcycle-packaging-42

Повечето американски производители на хранителни продукти са възприели практиката на поставяне на етикети на годност с точен ден, месец и година. Няма обаче федерална регулация за това как се използва тази система за етикетиране. Резултатът е, че производителите и търговците на дребно често са оставени сами да решават как да ги използват. Вследствие на това остават неясни понятия като „дата на производство“, „дата на пакетиране“, „използвай преди“, „най-добър до“ и други подобни.

В много случаи датите се използват за запазване на репутацията на марката. Това значи, че производителят указва дата, до която продуктът ще изглежда идеално, без да има каквато и да е видима промяна на продукта. Това се практикува, дори ако храната е годна за консумация дълго след като настъпят видими промени. Освен това много производители използват продуктовия си оборот или честотата на клиентските оплаквания, за да дефинират сроковете на годност, а не микробиологични или хранителни изследвания.

„Съществуващата система за етикетиране не засяга изобщо безопасността, нито някога е имала за цел това“, казва докладът. Стъпките, препоръчани за смекчаване на проблема, включват създаването на единна система за етикиране, както и прилагане на прозрачни методи за избор на датите.

Докладът идва след проучване на ООН по-рано този месец, което показа, че хранителните отпадъци струва на световната икономика около 750 млрд. долара годишно и водят до отделянето на 3,3 млрд. тона парникови газове годишно.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*