ЕК дава 4 млн. евро безвъзмездни средства за устойчива градска мобилност

Европейската комисия подписа споразумение за предоставяне на 4 млн. евро безвъзмездни средства на консорциум от 14 европейски изследователски института, асоциации и консултантски компании, включително 10 МСП, за тригодишния проект „Civitas Capital“.

„Предоставянето на тези безвъзмездни средства показва продължаващата ангажираност на ЕС с устойчивата градска мобилност, – заяви заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на транспорта Сийм Калас. – Civitas е една от най-важните инициативи на ЕС в тази област и ще има осезаеми резултати. Трябва да развием още повече урбанистичното измерение на нашата политика в областта на транспорта. За тази цел Комисията ще представи широкообхватен пакет за градска мобилност по-късно през тази година“.

sustainable-urban-mobility-600

Civitas Capital има за цел да:

  •     обедини съществуващите знания чрез групи по конкретни проблеми, които ще изготвят наръчници за добри практики;
  •     направи препоръки относно бъдещите приоритети в научноизследователската и развойна дейност, които Комисията ще включи в изследователската си програма за 2014-2020 г.
  •     разработи учебни пакети и ще организира стажове и обмен на специалисти по градска мобилност — около 500 експерти ще преминат обучение или ще им бъде предложен стаж;
  •     управлява фонд за дейности в размер на близо 500 000 евро в подкрепа на трансфера на мерки към други градове, който ще позволи на повече градове да прилагат успешни мерки за градска мобилност;
  •     създаде пет допълнителни национални и регионални мрежи и ще продължи да управлява петте съществуващи – тези мрежи повишават разпространяването на ноу-хау и добри практики в рамките на тяхната езикова или географска група;
  •     създаде експертен център, достъпен за всички заинтересовани лица чрез уебсайта на Civitas — това ще бъде единично звено за контакт, където всички материали, подготвени за и от Civitas, ще са на разположение за изучаване и прилагане.

Civitas — акроним на английски за „градове, жизненост, устойчивост“ — e финансирана от ЕС рамкова програма за изследвания в подкрепа на усилията на градовете за иновации с цел постигане на по-устойчива градска мобилност. От създаването си през 2002 г. Civitas е подпомогнала повече от 700 демонстрационни дейности в около 60 града (в рамките на мрежа от общо 200 града, които се учат от тези демонстрационни дейности) с общи инвестиции от над 200 млн. евро от ЕС. Това е спомогнало за допълнителни инвестиции от почти 1 млрд. евро от местни и регионални органи и от частни партньори.

През 2009 г. Комисията прие План за действие относно градската мобилност, включващ 20 действия, които трябва да бъдат изпълнени през 2012 г. и чиито резултати трябва да бъдат оценени. През 2011 г. Комисията публикува Бяла книга за транспорта, в която се определят две конкретни цели в областта на градската мобилност — 1) постепенно преустановяване на използването на задвижвани с конвенционални горива превозни средства в градските райони до 2050 г. и 2) постигане на до голяма степен свободна от CO2 градска логистика в големите градове до 2030 г.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*