„Дружба Стъкларски заводи” с акт за замърсяване на въздуха

За нарушаване на нормите за допустими емисии на вредности, изпускани в атмосферата, са съставени две текущи месечни санкции на “Дружба Стъкларски заводи” ЕАД, площадка Пловдив на обща стойност 3 422 лв. Това сочат данните от извършената контролна дейност през октомври на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в града.

Glasserie_languedoc_bottles

За същото нарушение са наложени текущи месечни санкции на „Ганчев” ЕООД, Асеновград – 455 лв. и на „Сторекс 2000” ООД, Пловдив – 29 лв.

През октомври експертите на  екоинспекцията са извършили 126 проверки на 112 обекта. За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 83 предписания. Приетите и обработени сигнали на зеления телефон на инспекцията за периода са 35.

През месеца са съставени 9 акта, два от които за неизпълнени предписания, издадени са три наказателни постановления на обща стойност 7 100 лв.и са наложени 4 текущи месечни санкции по Закона за опазване на околната среда на обща стойност 3 906 лв.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*