Средните CO2 емисии на новите коли в ЕС са 132,2 г/км за 2012 г.

Средните специфични CO2 емисии на новия европейски автопарк през 2012 г. възлизат на 132,2 грама CO2 на километър. Това представлява намаление от 2,6% в сравнение с 2011 година.

Средното тегло на европейския автомобил е 1 402 кг. Това е най-голямата тежест, наблюдавана през последните три години.

През 2012 г. по-голямата част от производителите на автомобили спазват своите CO2 цели за емисиите за 2012 г.

Това са първите изводи от новия доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) Европейската комисия за мониторинга на CO2 емисиите на пътническите автомобили в съответствие с Регламент (ЕО) 443/2009. Този регламент определя граница за „специфични емисии“ на CO2 от 130 грама CO2 на километър до 2015 г. За реализацията на целта се определят средна стойност за автопарка на всеки производител на база новорегистрираните леки автомобили в ЕС през тази година.

Дългосрочната цел е 95 г CO2/км, определена за 2020 г. Междинната цел е 130 г/км за 2015 година.

Средните емисии на всички производители за 2012 г. са 132,2 грама CO2 на километър. Средните емисии на CO2 от големите производители са 130,4 грама CO2 на километър. Това означава, че са с 1,8 г/км по-ниски от средната за целия автопарк.

През 2012 г. осем големи производители са постигнали средни емисии под 130 г CO2/км, докато през 2011 г. само шест производителя бяха под тази стойност. Средните емисии на тези големи производители варират от 117 грама CO2/km до 129 г CO2/км. Общо за целия автопарк средните стойностите достигат до максимум 143 г CO2/км.

table

Както и в предишни години, Fiat Group (Fiat Group Automobiles) има най-ниските средни емисии на CO2 (117 г CO2/км ) сред големите производители. През периода 2000-2012 специфичните емисии на CO2 от нови леки автомобили, регистрирани в ЕС от Fiat, са намалели с 25%. Преминаването към производство на по-малки и по-леки превозни средства е една от причините за това намаление. Всъщност от 2003 г. насам делът на малките автомобили в палитрата на Fiat се е увеличил значително. Fiat има най-ниската средна маса на колите сред големите производители (1 129 кг). Нарастващият дял на автомобилите с алтернативни горива в портфолиото на Fiat (напр. с втечнен петролен газ LPG) и природен газ ) също допринася за наблюдаваните намаления на емисиите. Делът на LPG и ПГ колите надвишава 19% от общия брой на новорегистрираните коли Fiat през 2009 г., а през 2012 е намалял до 16%.

Renault и Automobiles Peugeot са два други големи производители, които значително са намалили средната стойност на емисиите до 121 г CO2/км през 2012 година. В сравнение с 2011 г., Renault и Automobiles Peugeot са намалили средните емисии на CO2 с 8 г/км и 7 г/км съответно.

Както и в предишни години Toyota Motor Europe продължава да произвежда някои от най-нискоемисийните леки автомобили. Специфичните емисии на CO2 от нови автомобили Toyota, регистрирани в ЕС, са намалели с 29% през периода 2000-2012, достигайки 122 г/км през 2012 година. Хибридизацията може би има  принос за това намаление, но тъй като хибридите най-често се регистрират като бензинови автомобили, този ефект не може лесно да бъде измерен количествено. Toyota има най-висок процент на превозните средства с емисии под 100 г CO2/км ( по-конкретно 23% от предалганите модели). Toyota записва средно намаление на емисиите за последните три години от 10 грама CO2 на километър.

Голям спад между 2011 и 2012 г. се наблюдава при KIA Motors Corporation: спад от 7,5 грама CO2 на км. в сравнение със средните стойности на емисиите от предходната година. Това намаление позволява на KIA Motors Corporation да спази границата от 130 г CO2/км. През 2012 г. средните емисии на колите от групата се изчисляват на 129 грама CO2/km.

Automobiles Citro?n и Ford-Werke са намалили своите емисии с повече от 3 грама CO2 на км. спрямо миналата година, достигайки сто 123 г CO2/km и 129 г CO2/км съответно.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*