„Коперник“ ще донесе 30 млрд. евро и около 50 000 нови работни места до 2030 г.

Европейската комисия ще предостави безплатen, пълен и открит достъп до богатството на важни екологични данни, събрани от “Коперник” – европейската система за наблюдение на Земята. Новият отворен режим за разпространение на данни, който ще влезе в сила през следващия месец, ще подкрепи на жизненоважната задача за мониторинг на околната среда, а също така ще помогне на европейските предприятия, създавайки нови работни места и възможности за бизнес.

Секторите, които ще бъдат положително стимулирани от програмата, ще са свързани с услугите за данни за околната среда и пространството. Косвено и много други икономически сектори ще се възползват от новата система за наблюдение на Земята като например секторите транспорт, нефт и газ, застраховане, селско стопанство.

Sentinel-1

Проучванията показват, че „Коперник“ – която включва шест специални сателитни мисии, стартиращи в периода от 2014 г. До 2021 г., може да донесе до финансови ползи в размер на 30 милиарда евро и да създаде около 50 000 работни места до 2030 година. Освен това новият отворен режим за разпространение на данни ще помогне на гражданите, бизнеса, изследователите и политиците да интегрират екологичните аспекти във всички свои дейности и процедури за вземане на решения.

„Тази стратегия… е от съществено значение за разгръщане на пълния потенциал на програмата „Коперник“, посочи заместник-председателят на ЕК Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството. По думите му, само преди броени дни услугите на „Коперник“ вече са се доказали като критични за наблюдение на райони, засегнати от природни бедствия . „Коперник“ предложи на гражданска защита изображения защита на повечето засегнати области, пострадали от тайфуна Хаян във Филипините, допринасяйки за организацията на спасителните работи“.

В днешния свят, изправени пред повишен риск от природни и други бедствия, „Коперник“ има за цел да  събира наблюдения и да осигурява информационни услуги, които следят състоянието на околната среда на сушата, в морето и в атмосферата и ще подобрят и сигурността на гражданите. Само за пример, данните от сателитната система ще позволят да се следят следните елементи на атмосферата:

• парникови газове, които влияят върху изменението на климата,

• реактивни газове, които влияят на качеството на въздуха, който дишаме,

• озоновия слой и нивата на слънчевата UV радиация до земята,

• аерозоли, които влияят върху температурата и качеството на въздуха.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*