Спира се добивът на пясъци от находище „Анастасия”

limestone_texture_1_by_tailcat

Министерският съвет прие решение за едностранно прекратяване на договора за предоставяне на концесия за добив на пясъци от находище „Анастасия”, община Бургас. Договорът от 2007 г., сключен между министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Еврокар“ ООД се прекратява поради неизпълнение на задълженията от концесионера.

С друго решение правителството предостави на „Мини Марица изток“ ЕАД и имотите, включени към концесионната площ, като принадлежност към „Източно маришки въглищен басейн“. След прекратяване на концесионния договор имотите ще се върнат на държавата във вид, при условия и по ред, определени в споразумение към концесионния договор.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*