Защо немската зелена индустрия е толкова силна?

Германия без съмнение е един от най-големите световни играчи в областта на възобновяемите енергийни източници. Огромният й капацитет за производство на енергия от чисти технологии осигурява заетост на 300 хиляди души – това са все хора, ангажирани в индустрията за еко-технологии. Страната е най-големият износител на системи от този вид в глобален мащаб. Нейният дял в световната търговия с екологични технологии е 16%.

Германия е пионер в много области на чистите технологии, което на свой ред засилва вътрешното търсене на такива решения и бизнеса с тях за десетилетия напред. Но как става всичко това? Какви са политиките, мерките за насърчаване, бонусите, пазарната динамика – въобще факторите, които превърнаха Германия в един истински лидер при чистите технологии?

Секторът се развива забележително добре на базата на традиционно силните позиции на Германия в областта на инженеринга, химията и физиката. Освен отличните си постижения в тези сфери, страната исторически е била винаги пределно наясно с ограниченията в ресурсите, необходимостта от устойчиво развитие, енергийната сигурност. В допълнение към всичко това правителството на Германия подпомага в дългосрочен план бизнеса и насърчава сектора чрез разнообразни стимули, които отприщиха индустрията.

Какви са те?

Правителствена подкрепа. „Който първи успее да завладее пазара на зелени технологии, ще има дългосрочно предимство в износа и ще създаде много работни места“ – това са думите на германския канцлер Ангела Меркел. Германия е отличен пример как правителството може да играе водеща роля в прехода към чиста енергия чрез дългосрочна и задълбочена политическа стратегия. Като резултат от нея ВЕИ секторът в Германия се характеризира със стабилен растеж през последните години, съответно и значително увеличение на капиталовите инвестиции в различни ниши и технологии. Крайната сметка от това е, че Германия вече е успяла да осигури заетост на 300 хиляди души в този сектор и да спести 57 милиона тона въглероден двуокис след прокарването на закон за ВЕИ през 2000 г.

Част от тази сериозна политика е свързана с тарифите за изкупуване на генерираната от ВЕИ електроенергия. Тези тарифи гарантират сигурност на инвеститорите, за да са готови те на дългосрочна инвестиция в различни проекти. Сериозна част от усилията в тази посока е осигуряването на съфинансиране за еко-проектите чрез европейските фондове и програми. Така в крайна сметка не е чудно, че Германия е отличен пример как правителството може да насърчава развитието на чистия сектор и зелената икономика.

Слънчева Германия. Страната има най-голямата база от соларни системи, въпреки че климатът там е хладен и времето е доста облачно – далеч не толкова слънчево, колкото в България например. В резултат, Германия е европейски лидер от гледна точка на наличния фотоволтаичен капацитет с 8 000 мегавата мощности – и е най-големият световен производител на соларни клетки: Q-Cells.

Клъстери за чисти технологии. Клъстерите за чисти технологии в Мюнхен и Берлин представляват концентрация на частни компании, изследователски институти, рискови капиталисти и съответна инфраструктура, които са свързани със значителна част от заетостта и изследователската дейност в този сектор. Щутгарт например е дом на автомобилните концерни Daimler и Porsche, както и на Bosch. Тези компании работят постоянно за подобряването на проектирането на превозните средства, които произвеждат, и на производителността им.

Лесно излизане от бизнеса. Малцина си дават сметка, но това е също толкова важно колкото лесното започване на бизнес. В глобален мащаб много от инвеститорите в чисти технологии имат този проблем, че не е лесно да „излезеш от играта“. Големите немски корпорации като Siemens или Bosch обаче създават отлични възможности за бързо излизане от пазара, изкупувайки по-малки от тях бързо растящи фирми за еко-технологии. Само за 2009 г. над 1 милиард долара са похарчени под формата на сливания и придобивания в Германия. Отделно от това и фондовата борса в страната създава много възможности за фирмите за чисти технологии.

Ранно възприемане на технологията. Някои от най-големите немски корпорации се явяват и първите, които възприемат и внедряват новата технология за чиста енергия. По този начин те я подкрепят и отварят вратите за бъдещото й разпространение. Такива са Siemens, Bosch, BASF и други.

Мощен МСБ. Малкият и средният бизнес играе огромна роля в немската икономика и това не е само на думи, както у нас. Над 75% от немските компании за чисти технологии попадат в категорията за малко и средно предприятие. Това са фирми, които имат по-малко от 100 служители, а всъщност над 60% от тях имат дори по-малко от 50 служители. Много голяма част от тези дружества представляват малки семейни фирми или нишови играчи, които създават специфична технология и заемат малка ниша на пазара. Иде реч за високо-прецизни машини, инструментална екипировка и др. Често тези малки фирми са лидери в своята ниша.

Инженерна нация. Силата на Германия в областта на инженеринга и науката са основа на много от успехите й, включително и в сферата на чистите технологии. Това е въпрос на култура и нагласа, типична национална черта – афинитет към боравенето с машини, автомобили, инструменти, прецизни технологии и системи.

Възходът на Изтока. Регионът на бившата Източна Германия се развива с бясно темпо и днес се е превърнал в нещо като люлка на чистите технологии. Агресивно развивайки ресурсите си в няколко направления – соларни системи, вятърна енергия и мобилност – източната половина от Германия е привлекателна за множество инвеститори. Бившата Източна Германия де факто е световният лидер при фотоволтаиците, благодарение на „насищането“ си с компании за соларни клетки, каквото няма никъде другаде по света.

Висок клас научно-изследователска дейност. Германия е известна с научно-изследователската дейност, която развива, и постиженията си в техническите науки. Тя е дом на някои от най-престижните университети и институти. Освен всичко това, в градове като Берлин например има висока концентрация на научно-изследователските звена.

Достъп до капитал. Немските компании, особено малките и средните фирми, открай време се финансират от немските банки. Те много рядко прибягват до рисков капитал.

В крайна сметка сборът от всички тези фактори помага на Германия да стои здраво на лидерското място в областта на чистите технологии. Зелените продукти с етикета „Made in Germany“ са и навярно още дълго ще продължат да бъдат най-силните на пазара.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*