Коалиция ще се бори за по-добри жилищни условия у нас

Коалиция за подобряване на жилищните условия в България бе учредена у нас. Наречена „Достоен дом“, тя обединява 18 организации, чиято основна задача е намеса в жилищната политика в страната за подобряване на условията на живот.

Един от първите й проекти е „Достоен дом – коалиция за борба с лошите жилищни условия“, реализиран от Хабитат България/Фондация „Подслон за човечеството“ и финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. Предвижда се изготвянето на стратегия за застъпничество, която Коалицията да следва в следващите години на съществуването си. В допълнение ще бъдат организирани 3 еднодневни уъркшопа за местни организации по теми свързани с жилищните въпроси и застъпничеството. Коалицията ще инициира широка обществена дискусия с отговорните институции и заинтересовани страни за подобряване на жилищната политика в страната. Проектът ще се изпълнява в рамките на една година, със съдействието на ПОФ „Читалища“ в Плевен, „Клуб на НСО“ в Търговище и „Амала-Приятели“ в Дупница.

Team-spirit

Учредители на Коалиция за подобряване на жилищните условия са 17 организации. Това са:

1.            Сдружение „Клуб на нестопанските организации” Търговище

2.            Сдружение „Амала–Приятели”-Дупница

3.            Сдружение „Плевенски Обществен фонд – ЧИТАЛИЩА“

4.            Фондация „Подслон за човечеството”/Хабитат България

5.            Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД

6.            Винербергер ЕООД

7.            Фондация „Здраве и социално развитие“

8.            НЧ “Васил Левски 1965“

9.            Българска асоциация за изолации в строителството

10.          Сдружение за идеи и дейности за устойчиво развитие(СИДУРО) – Опака

11.          Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност “Болкан Асист“

12.          Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве“

13.          СНЦ „Здравни медиатори – Дупница“

14.          Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи“

15.          Сдружение на селската младеж „Заедно“

16.          Фондация „Граждански институт“

17.          Сдружение на кметовете на кметства и кметските наместници (НСКККН) „Мизия-2006“

18.          Камара на архитектите в България (КАБ)

В учредителния форум в четвъртък участваха над 40 организации, сред които представители на НПО сектора, строителния бизнес, Министерство на Инвестиционното Планиране, общински и държавни структури. Ще бъдат приети отличителни знаци на коалицията, както и правилник, в който се описват основните цели и задачи и механизма на работа на обединението. Работните групи и теми на Коалицията предстоят да бъдат решени. Учредителният форум продължава и на 24 януари, като участниците ще проведат първите срещи на работни групи, за да очертаят основните насоки и първите стъпки на работа.

В България много хора продължават да живеят в условия, неприемливи за стандартите в ЕС. Особено тежка е ситуацията в селските райони – 81% от територията на България, обитавани от 42% от българите. Според проучвания на Световната банка за бедността в България 66% от домакинствата, които живеят в бедност, са от селските райони. Масовата бедност е свързана и води до обитаване на непригодни за живеене жилища, с поне един от следните проблеми (Eurostat, April 2011):

  •     течащ покрив,
  •     наличие на влага или лоша изолация на врати и прозорци;
  •     липса на баня или вътрешна тоалетна;
  •     недостатъчна осветеност.

Повече от 18% от населението (3 пъти повече от средното за ЕС-27) има сериозни проблеми с основното си жилище, 15,6% няма баня, а 26,2% е без вътрешна тоалетна.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*