Успешни са и петте проекта, получили финансиране от Мтел еко грант

Петте еко проекта, зад които Мтел застана през 2013 година, приключиха успешно своята реализация. Те бяха част от ежегодната грантова програма Мтел еко грант, с която телекомът цели да подпомогне малки, но значими зелени проекти в рамките на бюджет от 50 000 лева.

Акцент в Мтел еко грант 2013 бе възстановяването на местообитанията и популацията на видовете, насърчаването и популяризирането на практиките за биологичното земеделие и опазването на вековните дървета.

С опазването на „пернатите помощници” в полето се зае Спасителният център за диви животни в Стара Загора. Той се фокусира върху опазването на ливадните блатари – дневни грабливи птици и естествено биологично оръжие за борба с гризачи и вредители в селското стопанство. Проблемът с този биологичен вид е, че гнезди в посевите на пшеницата, поради което малките ливадни блатари стават жертва по време на жътва. За да опази популацията на тези птици, екип на спасителния център проведе редица информационни срещи със селскостопански работници от Южна България. В резултат на това през лятото на 2013 година в Спасителния център не са постъпили ранени блатари.

За втора поредна година комисията подкрепи и проекта на сдружение „Агролинк” – „С деца в биоградината”. Целта на организаторите е да развият биоградина с помощта на деца и ученици, като прилагат практиките на биоземеделието. Освен отглеждането на реколта, в градината бе построен първия за България „хотел” за диви животни. В него се заселват калинки, диви пчели, ухолазки и пеперуди, които са естествен страж срещу вредителите по полезните растения в биоградината.

harvest 51311

Опазването на прилепите пък бе основна задача на Българска фондация „Биоразнообразие”. Благодарение на проекта „Повече ЗА прилепите” в 10 от най-големите пещери в страната са монтирани информационни табели. Проучено е местообитанието и популацията на тези бозайници и бе постигнато съгласие в най-уязвимия за тях период – зимата, в пещерите да бъдат допускани групи само с до 10 посетители.

Българското дружество за защита на птиците тръгна по следите на морския орел – най-едрият орел в Европа, защитен от Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на България. В рамките на проекта два морски орела бяха опръстенени, проучена бе гнездовата популация на вида и бяха събрани данни за размерите на птиците и хранителната база. Проучванията показват, че популацията на морските орли в България нараства като са установени 33 гнездящи двойки от вида.

Последният проект, който спечели финансиране по Мтел еко грант 2013, е посветен на вековните дървета в София. Фондация „Екообщност“ изгради три условни туристически маршрута на дървета с история в столицата и проведе редица обучения с ученици. Тя организира и конкурс за  истории и снимки на вековните дървета. Победител е дъбът, засаден от словенския езиковед Антон Безеншек в квартал Лозенец скоро след Освобождението. Благодарение на Безеншек имаме приспособена към българския език стенографска система.

естообитания и застрашени популации са постигнали целите си

4 коментара

  1. поздравления затова, че инициативата се подържа и дава своите резултати.

  2. инициативата трябва да продължи да се развива, природата ни е богата и трябва да се полагат грижи за нея.

  3. Много компании /от България и от чужбина/, включително мобилните оператори, през последните години в България осъществиха различни екологични инициативи.

  4. Интересни инициативи. Трябва все повече да се споделят такива в обществото!

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*