Фирма за озеленяване събори тръжния критерий за предходен опит с изпълнение на сходни търгове

Знаково решение на антимонополния орган у нас може да въведе изцяло нов начин на провеждане на конкурсни процедури за проекти, финансирани с държавни пари: КЗК отмени търг заради оспорване на изискването кандидатите да имат предходен опит с изпълнението на сходни търгове.

Mountain-Greenery-600

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно  решението на зам.-кмета на община Несебър, с което е открита обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на озеленителни мероприятия в Крайморски парк в с. Равда, община Несебър”.

„КЗК приема за основателно твърдението на жалбоподателя „Флорекс“ ЕООД, че изискването на възложителя към участниците да притежават опит при изпълнение на обществени поръчки със сходен предмет необосновано ограничава участието на лица, упражнявали подобна дейност извън обществени поръчки“, гласи решението на антимонополния орган. Решението на Комисията е от ключово значение. Изискването кандидатите в търговете да имат предишен опит в реализацията на държавни поръчки със сходен предмет, било то в озеленяването или която и да е друга сфера, е изключително чеосто срещано в заданията за всякакви проекти, финансирани с държавни средства или европейски фондове.

„КЗК споделя аргумента на жалбоподателя, че за доказване опита на даден участник е без значение дали един договор е финансиран с публични средства или със средства на частен инвеститор.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*