Европейската популация на прилепи „прескочи трапа“

Популацията от прилепи в Европа е уязвима, но политиките за опазване са я увеличили с над 40 процента след множество години на спад, обяви Европейската агенция за околна среда (ЕАОС).

Европейската популация от прилепи се сви многократно, особено през втората половина на 20 век, заради интензивното земеделие, изчезващите местообитания и токсичните химикали, използвани за третиране на дървесината за покриви, където прилепите често нощуват.

bat
Подковонос прилеп в хибернация в пещерата Рушова кра с. Градешница

Новият доклад отчита, че политиките за опазване са помогнали да се предизвика обрат в процеса на спад. Въпреки това анализът сочи, че прилепите трябва да продължат да се считат за застрашени“.

Прилепите се възпроизвеждат бавно, затова броят им намалява много бързо в условията на множество заплахи.

Те са и изключително чувствителни към промените в околната среда, което означава, че са нещо като „ранен индикатор“ за промените в климата. Разликите в температурата, например, могат да повлияят на способността им да търсят храна, да се възпроизвеждат и да изпадат в хибернация.

„Мониторингът на прилепите помага да разберем някои по-широки промени в екосистемите, включително изменението на климата, тъй като те са изключително чувствителни към промените в околната среда“, каза изпълнителният директор на ЕАОС  Ханс Брюмникс. „Много видове прилепи са все още застрашени, така че запазването на техните местообитания продължава да е важен приоритет“.

Изследователите са преброили и каталогизирали прилепи, които се хибернират из над 6000 места. Изводът е, че броят им се е увеличил с 43% между 1993 г. и 2011 г. , показвайки относително стабилна тенденция от 2003 г. насам.

Европейската агенция за околна среда, която предоставя научни данни с цел формирането на новите политики на ЕС, заяви, че изследването се основава на най-изчерпателното проучване, правено досега. Агенцията е анализирала данни от 10 схеми за мониторинг на прилепите в девет страни от ЕС: Австрия, Германия, Унгария, Латвия, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения и Обединеното кралство.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*