Ограничават строителството на ВЕИ електроцентрали върху земеделски земи

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за опазването на земеделските земи. Проектът е насочен към усъвършенстване на правната рамка за регулиране на очерталите се през последното десетилетие тенденции за промяна на предназначението на земеделските земи във връзка с интензивната инвестиционна дейност. Целта е да се постигне по-добър баланс при опазването на земите за земеделско ползване и нуждите на инвестиционния растеж.

Част от промените са свързани с въвеждане на ограничение за изграждането или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) върху земеделски земи от първа до четвърта категория, както и върху поливни площи, като целта е да се опази високо продуктивната земеделска земя.

Проектът предвижда още промяната на предназначението на земите от първа до четвърта категория, на поливни земи, както и за целите на изграждане на енергийни обекти, да се извършва на централно, а не на местно ниво, както е сега. Промяната ще се извършва от Комисията по земеделските земи, като целта е постигане на по-висока степен на защита и контрол. Това е и мотивът в състава на Комисията да бъде включен и представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

България ще държи вятърните и соларните проекти далеч от добрите земеделски земи, бе заглавието на Ройтерс по повод новия проектозакон. Според Ройтерс, забраната има за цел да овладее инвестиционния бум, свързан с ВЕИ, който повдига опасения за нестабилност на електропреносната мрежа в страната и високи цени на тока. Проектите, кандидатствали за одобрение, са за общ капацитет от 12 000 мегавата – доста повече от капацитета на електропреносната мрежа, затова енергийният оператор предупреди, че „зелената“ мода при енергийните източници заплашва със сривове на мрежата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*