Ремонт за повишаване на енергийната ефективност предстои в 26 училища и градини в София

26 училища и деткси градини в столицата ще бъдет реновирани с цел повишаване на енергийната ефективност. Ремонтите ще се проведат през пролетно-летния сезон. Те ще се финансират с около 9 милиона лева от Фонд Козлодуй. Всички сгради ще са готови за новата учебна година, която започва на 15 септември 2014 г.

Thermal_Image_Building1_iz

Столичната община вече отправи покана за участие в откритата процедура, която по дефиниция е „за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 26 обществени сгради – детски градини и училища.

СО възнамерява да използва част от безвъзмездните средства по Грантово споразумение 041 от 26/07/2012 от Международен Фонд Козлодуй („МФК”), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР”, „Банката”), както и свои средства, за покриване на разходите по изпълнение на проект Прилагане на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради на територията на Столична община.

Поканата призовава потенциалните изпълнители да представят запечатани предложения и участват в открита процедура, в резултат на която ще бъдат сключени договори, съфинансирани със средства по грантовото споразумение с „МФК” за изпълнение на следните дейности:

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 26 обществени сгради, намиращи се на територията на Столична община, разделени по лотове както следва:

Лот 1 – 6 обекта:

 •     ОДЗ № 8 „Таврия”, район „Красно село”
 •     ОДЗ № 80 „Приказна Калина”, район „Красно село”
 •     ЦДГ № 145 „Българка”, район „Красно село”
 •     ОДЗ № 93 „Чуден свят”, район „Красно село”
 •     ЦДГ № 99 „Брезичка”, район „Красно село”
 •     51 СОУ „Елисавета Багрияна”, район „Красно село”

Лот 2 – 7 обекта:

 •     ОДЗ № 61 „Шарена петле”, район „Слатина”
 •     ОДЗ № 65 „Слънчево детство”, район „Слатина”
 •     ОДЗ № 23 „Здраве”, район „Изгрев”
 •     ЦДГ № 133 „Зорница”, район „Изгрев”
 •     ЦДГ № 117 „Слънце”, район „Подуяне”
 •     ЦДГ № 104 „Моят свят”, район „Оборище”
 •     4 ОУ „Джон Атанасов”, район „Искър”

Лот 3 – 6 обекта:

 •     ОДЗ № 75 „Сърчице”, район „Младост”
 •     ОДЗ № 14 „Карлсон” , район „Младост”
 •     ОДЗ № 117 „Надежда” , район „Младост”
 •     ОДЗ №1 0 „Чебурашка”, район „Студентски”
 •     ОДЗ № 12 „Лилия” , район „Студентски”
 •     ОДЗ № 79 „Слънчице” , район „Студентски”

 Лот 4 – 7 обекта:

 •     ЦДГ № 141 „Славейкови поляни”, район „Лозенец”
 •     122 ОУ „Николай Лилиев”, район „Лозенец”
 •     ЦДГ № 16 „Мусала”, район „Витоша”
 •     ЦДГ № 106 „Княгиня Мария Луиза”, район „Сердика”
 •     ОДЗ № 7 „Детелина”, район „Триадица”
 •     ОДЗ № 2 „Звънче”, район „Триадица”
 •     ЦДГ № 40 „Проф. д-р Георги Ангушев”, район „Триадица”

Мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат осъществени в сградите, включват една или повече от следните дейности:

 • Топлоизолиране на външни стени, покриви, подове и тавани на сградите;
 • Подмяна или настройка на дограма с оглед намаляването на енергийните загуби в сградите;
 • Подобряване на вентилационната система, което води до намаляване на загубите от отоплението в сградите;
 • Рехабилитация/ подмяна на абонатни станции, както и на системите за топла вода и отопление на сградите;
 • Мерките, свързани с използването на битова гореща вода с нисък потенциал на остатъчна топлина;
 • Енергийно ефективна оптимизация на електрическата инсталация;
 • Подобряване на климатичните системи и други.

В обхвата на проекта се включва и тестов период, както и инструкции за експлоатация и безопасност на персонала. Очакваната продължителност за изпълнение на дейностите по проекта е 6 месеца, но не по-късно от 15.09.2014 г. Дейностите в отделните сгради и лотове следва да се изпълняват едновременно, за да бъде спазен предвиденият краен срок за завършване на проекта.

1 коментар

 1. Ако не се монтира термопомпа, ефектът ще бъде около 50%, ако се монтира (както това се прави в магазините от веригите, банките, по-новите хотели и др.), икономията става много по-голяма.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*