100 милиона евро заем за енергия от възобновяеми източници в Пакистан

Европейската инвестиционна банка доста интензивно раздава заеми за развитие на ВЕИ проекти по света. Ето и най-новото място: Пакистан.

Европейската инвестиционна банка осигури  100 милиона евро дългосрочен заем на правителството на Пакистан за изграждането на проекта Keyal Khwar – водноелектрическа централа. Договорът бе подписан на 17 февруари.

hydropower-pakistan

Вицепрезидентът на ЕИБ Магдалена Алварез, отговорик за операциите на ЕИБ в Азия, подчерта, че „Европейската инвестиционна банка е ангажирана с подкрепа за инвестиции във възобновяема енергия и подпомагане на страните по света да намалят въглеродните емисии… Инвестицията ще осигури чиста и надеждна доставка на електроенергия, което ще допринесе за смекчаване на последиците от изменението на климата – основна цел на Европейския съюз“.

Службата за водни и енергийни разработки, която която ще изгради ВЕЦ-а, има значителен опит с подобни хидроенергийни проекти. Смята се, че строителството ще отнеме около четири години.

Проектът се състои от водноелектрическа централа с мощност 128 MW река с малък 1,5 хектара резервоар за ежедневно регулиране. Целта на схемата е да осигури чиста и надеждна енергия, като в същото време спести значителни обеми емисии на CO2. Проектът ще допринесе за увеличаването на дела на възобновяемата енергия в националната електрическа мрежа на Пакистан, генерирайки значителни икономически ползи.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*