Консумацията на енергия в страните от ЕС енергия спаднала с 8% между 2006 и 2012 г.

През последните две десетилетия брутното вътрешно потребление на енергия в ЕС-28, което е било 1 670 милиона тона нефтен еквивалентпрез 1990 г., нарасна до пиковото ниво от 1 830 МТНЕ през 2006 г. Но ето, че е намаляло до 1 680 МТНЕ през 2012 година. Между 2006 г. и 2012 г. брутното вътрешно потребление на енергия в ЕС-28 е намаляло с 8%.

Рейтингът на енергийната зависимост – който показва степента, до която една държава е зависима от вноса на енергия –  е 53% средно за ЕС през 2012 година.

Вътрешното производството на първична енергия е 794 МТНЕ в ЕС-28 през 2012 година. Ядрената енергия има най-голям дял (29%),  следвана от възобновяемите източници (22%), твърдите горива (21%), газта (17%) и петрола (10%).

Use_Energy_Wisely_by_Spirit_Uroborus

Данните са от най-новия анализ на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. Брутно вътрешно потребление на енергия е спаднало в двадесет и четири държави-членки в периода между 2006 и 2012 г.

Петте най-големи потребители на енергия през 2012 г. Са Германия (319 МТНЕ, -9,2% в сравнение с 2006 г.), Франция (258 МТНЕ, -5,3%), Обединеното кралство (202 МТНЕ, -12,2%), Италия (163 МТНЕ, -12,0%) и Испания (127 МТНЕ, -11,9%). Взети заедно, тези пет държави-членки съставляват 64% от общото потребление на енергия в ЕС-28 и 77% от намалението в абсолютна стойност между 2006 и 2012 година.

Между 2006 г. и 2012 г. , потреблението на енергия нараснало само в Естония (11,6%), Холандия (2,9%) , Полша (0,8%) и Швеция (0,4%). Най-големите относителни спадове са регистрирани в Литва (-17%), Португалия (-15,2 ), Гърция (-14,4%) и Унгария (-14,2%).

През 2012 г. Дания (-3%) е единственият нетен износител на енергия и имаше отрицателен рейтинг на енергийната зависимост. Държавите-членки, които са най-малко зависими от вноса на енергия, са Естония (17%), Румъния (23%), Чешката република (25%), Швеция (29%), Холандия и Полша (по 31%). Най-високите стойности на енергийната зависимост са регистрирани в Малта (100%) , Люксембург и Кипър (97%) и Ирландия (85%).

2 коментара

  1. Когато Турция влезне в европейският съюз ще се видим и ние в тази класация защото ние още не сме европийци.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*