6 нови разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства

Правителството одобри издаването на шест разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства.

Три от тях са за строителни материали и ще бъдат предоставени на „Златна Панега Цимент” АД, „Ягуар-02” ЕООД и „Инертни материали – Ямбол” АД. Първите две дружества ще проучват за срок от една година площите „Добревци” в община Ябланица и „Камъка” в община Ихтиман, а третото ще оперира в площта „Питово” в община Нова Загора за срок от шест месеца. Минималният размер на очакваните инвестиции в разработването на кариерите е над 205 хил. лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда – близо 17 хил. лв.

limestone micriteРазрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми получава „Болкан Минералс Дивелъпмънт” ООД. За три години дружеството ще изследва площта „Иглика”, разположена на територията на общините Болярово и Елхово. В проучвателните дейности ще бъдат вложени 666 500 лв., а в екомероприятия – 12 хил. лв.

„Асарел Медет” АД в продължение на две години ще проучва минни отпадъци в площта „Източно насипище” край Панагюрище. Планираните инвестиции са за 240 хил. лв., а средствата за опазване на околната среда – 10 000 лв.

В землището на с. Чинка в община Крумовград за две години „Гугаланови” ООД ще проучва възможностите за добив на скалнооблицовъчни материали. В площта „Чинка-2” в проучвателни дейности ще бъдат вложени поне 24 700 лв. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 2470 лв.

Правителството прие и решение, с което прекратява конкурса за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в площта „Блок 1-23 Света Марина”. Блокът е разположен в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на България в Черно море. Конкурсът е обявен през януари 2013 г., като решението е обнародвано в „Държавен вестник” и в Официалния вестник на Европейския съюз. Прекратяването му се налага, тъй като в срока за подаване на документи за участие няма постъпили заявления от кандидати.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*