Информационната система за Нaтура 2000 с награда за ИТ разработка

Географската информационна система за Натура 2000 на Министерство на околната среда и водите получи престижно отличие – ИТ проект на годината. Призът касае технологичната база, залегнала в основата на сайта, но е признание за голямата значимост на разработката. Проектът беше удостоен с най-високото отличие в категорията „Администрация” по време на церемонията по връчване на Х-ите, юбилейни награди на вестник Computerworld „ИТ проект на 2013”.

Natura2000-new

Географската информационна система е разработена от консорциум, воден от ЕСРИ България – международна компания, специализирана в разработването на рофесионален геоинформационен софтуер. Договорът за разработването бе сключен през август 2012 година. Стойността на проекта е 968 хиляди лева.

„Отличието доказва, че когато Министерството взе решението за изграждане на системата, е било на прав път“, коментира Михаил Михайлов, директор на дирекция „Защитени зони” в МОСВ.

„Географската информационна система за Натура 2000 на МОСВ … е сред водещите сродни системи в Европа в технологично и функционално отношение. Освен, че решава стратегическа национална задача по опазване на защитените природни зони, системата постави България и в челото на държавите, които успешно изпълняват препоръките на ЕС в областта на околната среда – принос, с който изключително много се гордеем”, каза Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България.

Тръгването на новата информационна система бе съпътствано от лек гаф, тъй като за няколко дена „Натура 2000“ остана без сайт. През това време старият вече не функционираше, но и новият не бе достъпен.

Системата е изградена върху платформата Esri ArcGIS. Тя подпомага дейностите по опазване, планиране и управление на екологичната мрежа. За реализацията на проекта са обработени, проверени и интегрирани терабайти данни, които впоследствие са заредени в общо 988 слоя в геобазата данни на системата. За целите на изпълнение на директивата на ЕС – INSPIRE, е изградена и специализирана географска база данни с хармонизирани данни, публикувани чрез специален Геопортал.

Системата включва и публично приложение, което осигурява достъп на всички заинтересовани страни и граждани до актуална информация за обхвата, местоположението и състоянието на защитените зони. Това гарантира прозрачност при провеждането на административните процедури. Публичната част на приложението е достъпна на: natura2000.moew.government.bg

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*