Нова европейска стратегия ще насърчава еко-туризма по крайбрежията

Курортно селище Албена през 2006 г. Снимка: Flickr

Популяризирането на еко-туризма по крайбрежията на Европа е една от основните цели на нова европейска стратегия за насърчаване на крайбрежния и морския туризъм в Европа. Създаване на публично-частни партньорства, насърчаване на уменията и иновациите, създаване на онлайн наръчник за възможностите за финансиране, за да се подпомогне привличането на инвестиции – това са част от останалите мерки и предложени действия в новия план.

Курортно селище Албена през 2006 г. Снимка: Flickr
Курортно селище Албена през 2006 г. Снимка: Flickr

В стратегията, в която се признава потенциалът на сектора за устойчив растеж и създаване на работни места, са очертани общо 14 действия на ЕС, целящи да се помогне на крайбрежните региони и предприятия да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени, и да затвърдят позицията на сектора като важен двигател на синята икономика в Европа. Тези конкретни действия са придружени от подробен списък на задачите, които страните членки, регионите и заинтересованите лица от сектора на промишлеността могат да извършат в допълнение към действията на ЕС.

По данни на в сферата на крайморския туризъм работят почти 3,2 млн. души, генериращи брутна стойност от 183 млрд. евро за икономиката на ЕС.

Развитието на крайбрежния туризъм се разглежда в ЕС като „един от ключовите фактори за създаване на растеж и работни места, особено в нашите крайбрежни райони, които често страдат от висока безработица“, по думите на европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки. Този сектор е ключов фактор „в борбата с безработицата, особено сред младите хора“, според заместник-председателя на Комисията и комисар по въпросите на промишлеността, предприемачеството и туризма Антонио Таяни.

Въпреки несъмнения си потенциал, секторът е изправен пред редица предизвикателства, на които в стратегията се търсят отговори. Сред тях са: непълноти в данните и знанията, нестабилно търсене, силно изразен сезонен характер, липса на подходящи умения и иновации и трудности при достъпа до финансиране. Целта на действията в представената днес стратегия е да се помогне на сектора да преодолее тези препятствия и да създаде среда, която ще привлича инвестиции.

Повече по темата може да се намери на страницата за крайбрежния туризъм на уебсайта на ГД „Морско дело и рибарство“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*