Бургас готви големи планове за устойчива градска мобилност, пита гражданите

Община Бургас има сериозни планове за развитие на устойчивата градска мобилност. Основни елементи в нея ще са велосипедният транспорт и пешеходните удобства, зоните за ограничаване на паркирането в центъра, подобряването на сега действащия градски транспорт. Какъв обаче ще е балансът между тях? Това ще зависи от общественото мнение. Затова общината провежда „анкета за транспорта в Бургас и градската мобилност 2014 – 2020“. Всички бургазлии могат да дадат своето мнение на сайта на общината чрез отговорите на 16 въпроса.

3f425c279806b7ae5f1084e7da0d6ff4

Община Бургас разработва План за устойчива градска мобилност за периода 2014 – 2020 г. по проект „Привлекателен градски транспорт за достъпни градове (ATTAC)“, финансиран по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. Анкетата се провежда във връзка с подготовката на План за действие, който да предложи приоритети за развитието на града в сферата на транспорта и градската мобилност. Резултатите от гласуването ще бъдат взети под внимание и обсъдени от експерти и изпълнителите на Плана за устойчива градска мобилност 2014 – 2020, за да бъдат отразени при определянето на конкретните мерки, които ще залегнат в стратегическия документ.

Дали трябва да се увеличи обхватът на т. нар. синя зона в центъра и нужна ли е зелена зона – това е една от посоките в проучването. Анкетата търси информация какво може да накара хората да използват повече градски транспорт вместо лични  автомобили. Част от въпросите са свързани с това какво може да накара гражданите да замснят колите си с градски транспорт – или най-малкото с какво биха съчетали превоза чрез кола.

Голяма кръг въпроси целят да опишат как иак изглежда сегашният градски транспорт в очите на хората – удобен ли е, бърз ли е, скъп ли е и т.н. Пак в тази посока се сбират и мнения в каква посока трябва да се подобрява масовият градски транспорт. Трябва ли да се увеличи ролята на тролейбусния превоз и изобщо кои видове масов градски транспорт е най-добре да се развиват? Нужни ли са интелигентни системи за управление на трафика, пита още анкетата.

Внимание е отделено и на пешеходните зони – дали и как трябва да се развиват те.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*