Локални контейнери за биоотпадъци поставят из Бургас

До края на настоящата година в Бургас ще бъдат разположени над 600 точки за събиране на биологични отпадъци. Първоначално новите контейнери ще бъдат в заведенията за хранене и големите супермаркети на територията на града. Това съобщи Атанаска Николова, зам.-кмет по екологията и европейски политики в Община Бургас.

Съобщението стана факт няколко дена, след като общината обяви, че безплатно ще извозва боклуците от домашни ремонти.

e158ae02165ca65f389a27d45472892b

В капиталовата програма на Община Бургас за 2014 г. е предвидено проектиране, изграждане и оборудване на 17 площадки за временно съхранение и предварителна обработка на биоразградими отпадъци в кварталите и съставните селища на община Бургас – на обща стойност 578 000 лв.

Мобилни станции за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата ще бъдат създадени и разпределени из различнита квартали – общо девет, на стойност 198 000 лв. В тях домакинствата ще могат да изхвърлят вредни препарати.

Както и досега, съществува задължението за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Освен това се въвежда и ново задължение за разделно събиране на битовите отпадъци: хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал.

Запазват се изискванията за строителни отпадъци. При нарушение предвидените глоби са: за физическите лица – до 5000 лева, а за юридическите лица и едноличните търговци – налагане на имуществена санкция в размер до 50 000 лева.

Въведено е новото задължение за изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата:

  • едрогабаритни домакински отпадъци (шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и други),
  • строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата в малки количества,
  • биоразградими, вкл. зелени отпадъци,
  • батерии,
  • електрически уреди,
  • опасни отпадъци от домакинствата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*