Новото ни законодателство за енергийна ефективност на сградите търси оценка от специалистите

"Еcole primaire de la Grande-Hermine", енергийно ефектвина сграда в Квебек, Канада - една от първите LEED сертифицирани сгради. Снимка: Wikipedia prend Quebec, CC 3.0

Във всички страни от Европейския съюз се осъществява обновяване на нормативните уредби за енергийна ефективност на сградите. Проектите за изменение на действащите у нас нормативни документи понастоящем са предмет на широко професионално обсъждане. Извършена е значителна подготвителна работа, чиито резултати се очаква да окажат съществено влияние върху проектантската и строителната практика през следващото десетилетие. Основна цел на новата нормативна уредба е въвеждането на национално определение на новия стандарт “почти нулевоенергийна сграда” и план за неговото окончателно внедряване до 2020 г.

"Еcole primaire de la Grande-Hermine", енергийно ефектвина сграда в Квебек, Канада - една от първите LEED сертифицирани сгради. Снимка: Wikipedia prend Quebec, CC 3.0
„Еcole primaire de la Grande-Hermine“, енергийно ефектвина сграда в Квебек, Канада – една от първите LEED сертифицирани сгради. Снимка: Wikipedia prend Quebec, CC 3.0

Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, Сдружението “Информационна група Пасивни сгради България” и Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) организират кръгла маса за открито професионално обсъждане на предложенията за изменения на съществуващата нормативна уредба за енергийна ефективност на сградите. Обсъждането ще се предшества от следните три встъпителни представяния:

Новите норми за енергийна ефективност – очаквания и възможности
Арх. Георги Николов, ИГ Пасивни сгради България

Почти нулевоенергийните сгради в контекста на устойчивото развитие
Арх. Николай Гълъбов, Камара на архитектите в България

Нормативна уредба на почти нулевоенергийните сгради в страните от Европейския съюз
Оливър Раф, директор на Европейския институт за енергийните характеристики на сградите, Брюксел

Кръглата маса ще се състои на 7 март 2014 г. (петък) от 14:00 ч. в заседателната зала на ректората на Университета по архитектура, строителство и геодезия (втория етаж на старата сграда) на бул. Христо Смирненски 1.

Организаторите канят всички колеги да вземат участие в кръглата маса и да допринесат за консолидиране на обща конструктивна професионална позиция, която да помогне за успешното завършване на работата по обновяването на нормативните документи за енергийна ефективност на сградите.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*