Повечето европейци оценяват положително насоките на новата обща селскостопанска политика

Над три четвърти (77%) от европейците смятат, че новата Обща селскостопанска политика (ОСП) е от полза за всички граждани на ЕС. Повече от 90% от тях поддържат основните насоки на новата ОСП — като например по-справедливи и целенасочени помощи (92%) и установяването на връзка между финансовата помощ, предоставяна на фермерите, и съблюдаването на земеделски практики, благоприятни за околната среда („екологизиране“, 91 %). Това са основните заключения от проучване Евробарометър относно ОСП, публикувано днес от Комисията.

Summer Sunset on Fields near Munich, Germany

„Тези резултати потвърждават значението, което европейците отдават на подкрепата за селското стопанство и селските райони. Те показват също голямата симбиоза между насоките на реформираната ОСП и очакванията на гражданското общество, – коментра Комисарят по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Дачиан Чолош. – Тази важна и силна връзка между гражданите и фермерите ще бъде подсилена благодарение на новата ОСП, която ще направи осезаеми и ще увеличи общите социални, екологични и икономически ползи от европейското селско стопанство за обществото като цяло и за ежедневието на всеки европейски данъкоплатец“.

Европейците отдават все по-голямо значение на селското стопанство. Те го смятат, наред с развитието на селските райони, за много важен залог за бъдещето (53%, увеличение със 7 пункта спрямо 2009 г.). Огромното мнозинство смята също така за важно да се гарантира разнообразието на селскостопанските и хранителните продукти в Европейския съюз.

Повече от 80% от европейците подкрепят основните цели на ОСП — независимо дали става дума за гарантиране на продоволствената сигурност, по-балансирано развитие на селските райони или за подпомагане на младите фермери.

Тази подкрепа е още по-голяма, що се отнася до основните насоки на реформата: 91% от анкетираните (увеличение с 4%) възприемат свързването на финансовата помощ, предоставяна на фермерите, със съблюдаването на благоприятни за околната среда земеделски практики („екологизиране“) като нещо положително, а 92% (увеличение с 4 % спрямо 2009 г.) одобряват по-справедливото и целенасочено предоставяне на помощ на фермерите.

Мнозинството граждани на ЕС се изказват положително за помощта за фермерите и за дела ? в бюджета на ЕС. На практика 45% смятат сумата на помощта за фермерите за адекватна, 26% — за твърде малка, а 13% — за твърде голяма.

Според 91% от европейците е важно да се подкрепят уязвимите земеделски стопанства, изпитващи трудности поради климатични, санитарни или икономически фактори, а близо половината определят този подход като много важен (48%).

64 % от европейците са запознати с подкрепата, която ЕС оказва на фермерите в рамките на ОСП, докато при предишното проучване през 2009 г. едва 41% от европейците изобщо бяха чували да се говори за ОСП.

Мнозинството европейци (61%) са наясно, че доходите в земеделието са по-ниски от тези в останалите сектори на икономиката.

Що се отнася до информацията за потребителите, допитването показва, че европейците обръщат голямо внимание на качеството на хранителните продукти като мляко и някои видове месо и че имат значителни очаквания относно проследимостта. Повечето анкетирани (53%) дори са готови да платят малко повече за продукти, върху чиито етикети има информация за техния произход.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*