Фотоволтаичната асоциация с признание за “ЕВН“

Българската фотоволтаична асоциация отдаде признание на електроразпределителното предприятие „ЕВН“ за това, че е единственото, което търси начин да уреди отношенията си с ВЕИ производителите след отпадането на „цената за дсотъп“.

„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД изпрати до производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, предложение за уреждане на взаимоотношенията във връзка с Решение № Ц-33/14.09.2012 на ДКЕВР.

handshake_SXC_HU

Право на всеки производител е да вземе решение дали да приеме направеното предложение.

Цената за достъп определена от ДКЕВР беше обявена за незаконосъобразна с десетки решения на Върховния административен съд от м. юни 2013г досега. Събраните от производителите суми са в размер на 195 млн. лева, които вече десети месец не се връщат доброволно на производителите, и по същество не се изпълняват влезлите в сила решения на Върховния административен съд.

„ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е единственото разпределително предприятие, което предлага уреждане на отношенията с производителите във връзка влезлите в сила решения на Върховния административен съд (ВАС) за отмяна на Решение на ДКЕВР № Ц-33/14.09.2012г. и признава правото на производителите да им бъдат върнати събраните на отпаднало основание – отменен от съда с влязло в сила решение административен акт, суми за „цена за достъп“ до електроразпределителната мрежа.

Направеното предложение поставя задължението за изпълнение на решенията на ВАС и Върховенството на Закона като основен принцип на взаимоотношенията между участниците в енергийната система.

2 коментара

  1. Здравейте, направо се чудя на тая сигурно платена публикация. Там в тоя бизнес ,чрез лобиски закони от двете страни е стигнало до там ,че много смърди. А нека ЕВН да каже как някой простосмъртен от село „Тъбадъпкево“
    с панели от порядъка на 5-10 Кв ще бъде присъединен към Мрежата Ниско
    Напрежение чрез която всъщност ЕВН продава ток на потребителите си.Всичко е
    измислено под небето ,само че добре го е написал Ботев “ грабят го наши и чужди гости“ “ ЕВН и Българската фотоволтаична асоциацио……..“ „Кучетата
    си лаят, кервана си върви.“

  2. Австрийците се опитват да бъдат честни като…руснаците…

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*