ДКЕВР наложи нова цена за достъп – до мрежата на ЕСО

electricity-grid

Нова такса за достъп до електроразпределителната мрежа наложи ДКЕВР с решение от вчера. Тя касае само само за производителите на енергия от вятър и слънце. Цената е за достъп до мрежата на ЕСО и е в размер на 2.45 лв/МВтч без ДДС.

Тя ще се плаща на ЕСО косвено – чрез електроразпределителните дружества.

„На проведено днес закрито заседание Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) прие решение, с което утвърди на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД цени за достъп до електропреносната мрежа, както следва:

1. За производители на електрическа енергия, произведена от слънчева или вятърна енергия, която се изкупува по преференциални цени – 2,45 лв./ МВтч, без ДДС.

2. За производители на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, различни от слънце и вятър, която се изкупува по преференциални цени – 0,00 лв./ МВтч.

Цените се дължат на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД от всички производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, която се изкупува по преференциални цени, независимо от мястото на присъединяване.

Производителите, присъединени към електроразпределителните мрежи, заплащат цените на операторите на електроразпределителните мрежи, които да ги превеждат на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

Документът, с който е утвърдена новата такса, е известен като „Решение № Ц-6/13.03.2014 за утвърждаване на цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*