До 15 април компенсират ВЕИ производители, които не са оспорили „таксата за достъп“

Производителите на енергия от вятър и слънце, които не са оспорвали прословутата „такса за достъп“ до електроразпределителните мрежи на енергийните оператори, ще могат да се възползват от компенсаторен механизъм, който да им възстанови незаконно взетите суми. ДКЕВР гласува решение, с което въведе въпросните компенсации, вчера. Механизмът обаче е приложим само за фирмите, които не са обжалвали старото решение на комисията за „цена за достъп“ и тези, за които няма влязло в сила решение на ВАС за отмяна на таксата.

За сметка на това пак вчера ДКЕВР въведе нова такса за достъп, която този път ще се дължи на ЕСО.

electricity-grid-3

„С Решение № КМ-1/13.03.2014 ДКЕВР определя компенсаторен механизъм само за производители, които не са оспорили пред ВАС решение Ц-33/14.09.2012, както и за производители, за които няма влезли в сила отменителни решения на ВАС към 13.03.2014г. В тези две хипотези, спрямо производителите ще им бъдат приложени компенсаторни мерки:

  •     за присъединените към електропреносната мрежа ще бъде прихваната окончателната цена за достъп в размер на 2.45 лв/МВтч без ДДС считано от 18.09.2012г от събраната сума от временната цена за достъп по Ц-33;
  •     за присъединените към електроразпределителната мрежа окончателната цена за достъпе  в размер на 0.00 лв/МВтч без ДДС считано от 18.09.2012г и съответното ЕРП ще дължи връщане на цялата събрана сума от временната цена за достъп по Ц-33.

И в двата случая на компенсаторни мерки, ДКЕВР е определил срок за изпълнение до 15.04.2014г.“

Компенсаторните мерки няма да са приложими за ВЕИ производители, които към днешна дата имат влезли в сила съдебни решения, с които е отменена временната цена за достъп.

Таксата за достъп първоначално бе наложена през септември 2012 г. След серия съдебни действия от страна на сдруженията на ВЕИ производителите Върховният административен съд определи таксата като незаконна. През това време таксата бе събирана от електроразпределителните дружества. Събраните суми до този момент не са върнати на ВЕИ производителите, като само едно  ЕРП е предприело мерки за възстановяването на парите – ЕВН.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*